Έχουμε 94 επισκέπτες  σε σύνδεση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α.Κ.Ι. (ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ) E-mail

Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΣΚ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η οικονομική κρίση και η κυβερνητική επιλογή για την εφαρμογή πολιτικών λιτότητας, οδήγησε στην πλήρη αποσάρθρωση τις δομές υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Η αύξηση της ανεργίας και του αριθμού των ανασφάλιστων, η μείωση μισθών και συντάξεων, η εγκληματικά αλόγιστη διαχείριση των οικονομικών των ασφαλιστικών ταμείων (κλάδος συντάξεων και υγείας), σε συνδυασμό με την απουσία προσλήψεων στο ΕΣΥ και των περιορισμένων, με όρους εργασιακού μεσαίωνα, ατομικών συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τους ιδιώτες γιατρούς, υποβάθμισε, έως εξαφανίσεως, τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Με την πρόσφατη δημιουργία της ΕΣΑΝ Α.Ε. (ενιαίο σύστημα αμοιβών νοσοκομείων), και των περιορισμό των προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων, η υγεία από αγαθό μεταβάλλεται σε προϊόν, ιδιαίτερα υψηλής χρηματικής αξίας, που θα παρέχεται μονοπωλιακά από εξειδικευμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, περιορίζοντας την δυνατότητα πρόσβασης στους χρήστες – αγοραστές υπηρεσιών υγείας, καταργώντας τα ιδιωτικά ιατρεία και εργαστήρια και κλείνοντας τα μικρά (επαρχιακά) νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Με δεδομένο το απογοητευτικό τοπίο στις δομές υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, οι εκλογές στους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, μιας και από την φύση τους θα κληθούν να συμμετάσχουν ενεργά στη διασφάλιση, τόσο της δημόσιας υγείας (κοινωνικός ρόλος), όσο και των συμφερόντων των μελών τους (συνδικαλιστικός ρόλος).

Σ` αυτή την εκλογική διαδικασία, οι παλαιοπαραταξιακές αντιπαραθέσεις, η διάσπαση και η αδιαφορία του ιατρικού σώματος θα επιταχύνει τις «μεταρρυθμιστικές» διαδικασίες στο χώρο της υγείας, και θα τις καταστήσει οριστικά αμετάκλητες.

Είναι η κρίσιμη στιγμή, κατά την οποία το ιατρικό σώμα πρέπει να αποβάλλει την εσωστρέφεια του, να απενοχοποιηθεί απομονώνοντας τα μέλη που το εκθέτουν, να συσπειρωθεί και να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, για να αποκτήσει δυνατό λόγο και θέση αποτροπής – ανατροπής των αποσαρθρωτικών κυβερνητικών πολιτικών.

Η προοπτική της συσπείρωσης επιβάλλει την αναγκαιότητα συμμετοχής όλων των μελών του ιατρικού σώματος σ` αυτή την εκλογική διαδικασία, για την ανάδειξη των εκπροσώπων του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α.Κ.Ι. (ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ)

Με στόχο ο Σύλλογος μας να έχει σημαντικό κοινωνικό, επιστημονικό αλλά και συνδικαλιστικό ρόλο, οι στόχοι της Α.Κ.Ι. καθορίζονται ως εξής:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

 1. Αναδιοργάνωση και επέκταση των δομών κοινωνικής και ιατρικής φροντίδας: τα κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία με την στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να επεκταθούν σε όλους τους Δήμους, να μετατραπούν σε μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς με αυτόνομο καταστατικό λειτουργίας και διοίκησης. Η λειτουργίας τους θα βασίζεται τόσο στον εθελοντισμό, όσο και σε αμειβόμενο προσωπικό. Ανάπτυξη κινητών μονάδων υγείας σε συνεργασία με την Περιφέρεια

 2. Δράσεις για την προαγωγή της δημόσιας υγείας: τοπικές ενημερωτικές εκδηλώσεις για θέματα υγείας, και προτροπή του πληθυσμού σε προληπτικούς ελέγχους, από τις κινητές μονάδες υγείας.

 3. Χάρτης υγείας για την Π.Ε. Κοζάνης και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Ι.Σ. και την Περιφέρεια, επέκταση του σε όλη την Δυτική Μακεδονία.

 4. Προβολή των θέσεων του ιατρικού σώματος στην κοινωνία, με την ανάδειξη του ρόλου του, και την απενοχοποίηση του με την απομόνωση εκείνων που το εκθέτουν.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

 1. Διοργάνωση Επιστημονικών Ημερίδων και Συνεδρίων.

 2. Έκδοση Ηλεκτρονικού Επιστημονικού Περιοδικού.

 3. Δημιουργία, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Ι.Σ. Επιστημονικής Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Μακεδονίας

 4. Επιστημονικές ομάδες εργασίας: Λαμβάνοντας υπόψη τα μηνύματα των σαρωτικών αλλαγών που σχεδιάζονται στην Υγεία, την αναγκαιότητα να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί ως επιστήμονες που δραστηριοποιούμαστε στην επαρχία και την απαίτηση να είμαστε ένας ξεχωριστός και δυναμικός Ιατρικός Σύλλογος πρέπει και μπορούμε να προωθήσουμε τη δημιουργία επιστημονικών ομάδων που θα συμμετέχουν με εργασίες σε Ελληνικά, Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Συνέδρια (υπό την αιγίδα του ΙΣΚ) και να συνεργαστούμε με Πανεπιστήμια για Επιδημιολογικές Μελέτες. Επίσης να συμμετέχουμε δυναμικά σε θέματα υγείας στα Σχολεία, στους διάφορους Συλλόγους, στα ΚΑΠΗ, κ.α.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

 1. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με τον ΕΟΠΥΥ, μέσω του Ι.Σ. με ελεύθερη επιλογή γιατρού για τους ασφαλισμένους

 2. Επιδοτήσεις νέων γιατρών από τα προγράμματα ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ για την έναρξη ιδιωτικού ιατρείου ή και πολυϊατρείων.

 3. Στήριξη των νέων συναδέλφων μέσω προβολής τους από το site, την ιατρική τηλεοπτική εκπομπή και τις επιστημονικές δράσεις του Ι.Σ.

 4. Ιατρικές ομάδες με πακέτα προσφοράς ιατρικών υπηρεσιών στις γείτονες χώρες (ιατρικός τουρισμός) και όχι μόνο. Όλα αυτά είναι αναγκαία αν σκεφτούμε ότι εφαρμόζονται ήδη από κάποιες χώρες, είμαστε ήδη πάρα πολλοί και πρέπει να είμαστε πάντα μπροστά.

 5. Διασφάλιση των συναδέλφων που δραστηριοποιούνται μόνιμα στην περιοχή ευθύνης του Συλλόγου μας από τον αθέμιτο και περιστασιακό ανταγωνισμό, συναδέλφων με έδρα σε άλλες περιοχές.

 6. Δράσεις για την αναστολή ελέγχου των δομών παροχής υπηρεσιών υγείας από επιχειρηματικά συμφέροντα: αναστολή λειτουργίας της ΕΣΑΝ Α.Ε. που θίγει άμεσα και με καταστροφικό τρόπο τις δομές και τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας.

 7. Εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης και των διαγνωστικών εξετάσεων με επιστημονικά και όχι οικονομικά κριτήρια.

 8. Δράσεις για την αναστολή της μετανάστευσης του ιατρικού προσωπικού, μέσα από τον Π.Ι.Σ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ («ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ΚΑΙ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Οι θέσεις του ΙΣΚ για την πρωτοβάθμια και νοσοκομειακή φροντίδα υγείας όπως διατυπώθηκαν προς το ΥΥ&ΚΑ τον Ιούνιο του 2011 θα πρέπει να επικαιροποιηθούν δεδομένης της κοσμογονίας που συντελέστηκε στο χώρο της υγείας την τριετία 2001-2014.

Πάγια θέση της Α.Κ.Ι. όπως έχει εκφραστεί δημόσια από εκπροσώπους της, είναι:

 1. Η ενδυνάμωση των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΕΔΥ) με στελεχιακό δυναμικό (ιατρούς, νοσηλευτές, έτερο προσωπικό) και υλικοτεχνική υποστήριξη (εργαστήρια) ώστε να αποτρέπεται η αθρόα και πολλές φορές χωρίς σημαντικό ιατρικό λόγο προσέλευση ασθενών στα Νοσοκομεία μας.

 2. Η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των δομών νοσοκομειακής περίθαλψης, με την πλήρη στελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των ήδη υπαρχόντων κλινικών, με παράλληλη την ανάπτυξη νέων, έτσι ώστε ο πολίτης της Δυτικής Μακεδονίας να μην υποχρεούται σε μετακινήσεις εκτός των ορίων της περιφέρειας μας.

 3. Η δημιουργία τμημάτων ΤΕΠ και ενός τουλάχιστον Κέντρου Αντιμετώπισης Τραύματος στον άξονα της Εγνατίας Οδού.

 4. Η Ανάπτυξη και πλήρης στελέχωση του Παραρτήματος και των Τομέων του Ε.Κ.Α.Β. στην Δυτική Μακεδονία.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ«ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ» Α.Κ.Ι

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του Ιωάννη

2. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αλεξάνδρου

3. ΒΟΜΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

4. ΒΟΥΡΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ανάργυρου

5. ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων/νου

6. ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Θεμιστοκλή

7. ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ ΘΕΑΝΩ του Κων/νου

8. ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Ευαγγέλου

9. ΡΟΥΤΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου

10. ΣΙΔΗΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ισαάκ

11. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Θεόφιλου

12. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Χρήστου

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

2.ΠΕΛΕΤΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του Ευσταθίου

3.ΤΖΗΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Χαρίλαου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Ορέστη

3.ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ του Θωμά

Π.Ι.Σ.

1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του Ιωάννη

2.ΒΟΜΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

3.ΒΟΥΡΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ανάργυρου

4.ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Θεμιστοκλή

5. ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ ΘΕΑΝΩ του Κων/νου

6.ΣΙΔΗΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ισαάκ

7.ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Χρήστου

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΕΜΙΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αβραάμ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ευθυμίου

2.ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου

3.ΛΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χαράλαμπου

4.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιορδάνη

5.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χαράλαμπου

6.ΠΑΣΤΟΡΕ ΦΡΑΝΚΑ-ΕΥΑ-ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ του Ορλάντο

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου

 
Copyright © 2012 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.
Ξ. Τριανταφυλλίδη 19 Κοζάνη 5011 TΗΛ: 2461034652
Για καλύτερη εμφάνιση χρησιμοποιείτε τον Firefox
ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Το Σάββατο 28 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Προέδρων όλων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας με το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. με αντικείμενο το νέο Κανονισμό της Ε.Ε.που αφορά στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Παραθέτουμε τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα:

1.- Η επίδραση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) στην επεξεργασία δεδομένων υγείας

Γρηγόρης Τσόλιας
Δικηγόρος – ΜΔ Ποινικών Επιστημών
Μέλος (αν.) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η εισήγηση εδώ

2.- Προετοιμασία για μια νέα σχέση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης
Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων – Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τακτικό Μέλος Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η εισήγηση εδώ

3.- Ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιου Αιγαίου
Η εισήγηση εδώ
4.- Μια στρατηγική οπτική για το GDPR στην Ελλάδα
Κακουλίδης Γ., Πρόεδρος ΔΣ ΕΣΠΥ
Η εισήγηση εδώ
5.- Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του νέου ΚΠΠΔ (GDPR) στην Ιατρική πράξη: Υποχρεώσεις κεντρικής Διοίκησης, ΗΔΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ και επαγγελματιών Υγείας
Χριστίνα Παπανικολάου
Βιοπαθολόγος, Πρόεδρος Τομέα Ηλεκτρονικής Υγείας και Διασυνοριακής Περίθαλψης ΙΕΕ – ΠΙΣ
Η εισήγηση εδώ
Ygeianet

 

 

 
ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

Εκδόθηκε το ΦΕΚ για τον χρόνο εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών

 • Από Μαρία Τσιλιμιγκάκη
 • 17 Νοεμβρίου 2017 |

Είναι απορίας άξιο να δούμε πως και που θα εφαρμοστεί το νέο ωράριο εργασίας των γιατρών καθώς η υποστελέχωση δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας...

Διαβάστε τι αναφέρουν τα επίμαχα άρθρα 3, 4 και 5:

Ωράριο και διάρκεια εργασίας (άρθρα 6, 7, 16 και 22 παρ. 1 της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ)

1. Το τακτικό ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8:00 έως 15:00.
2. Το τακτικό ωράριο των ιατρών των υπηρετούντων στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι επτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή και καθορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4, τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 5, την παρ. 3 του άρθρου 8 και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115).
3. Η εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας των ιατρών της παρ. 1 του άρθρου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες εργασίας με περίοδο αναφοράς (μέσο όρο) τους τέσσερις (4) μήνες, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών. Στον υπολογισμό του μέσου όρου δεν προσμετρώνται ή παραμένουν ουδέτερες η ετήσια άδεια και οι άδειες ασθενείας.
4.α) Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το απόλυτο όριο των εξήντα (60) ωρών εργασίας την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών.

Περισσότερα...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣ

 

Αθήνα 7.11.2017

 

Δελτίο Τύπου

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των Νοσοκομειακών ιατρών και τις θέσεις τους, σχετικά με το Σχέδιο Νόμου για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των Νοσοκομειακών Ιατρών.

Στηρίζει τις κινητοποιήσεις τους την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 και την απεργία κατά την ημέρα ψήφισης του Νομοσχεδίου στη Βουλή.

Καλεί όλους τους Νοσοκομειακούς ιατρούς να συμμετάσχουν ενεργά στις παραπάνω κινητοποιήσεις.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.