ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α.Κ.Ι. (ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ)
Έχουμε 109 επισκέπτες  σε σύνδεση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α.Κ.Ι. (ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ) E-mail

Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΣΚ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η οικονομική κρίση και η κυβερνητική επιλογή για την εφαρμογή πολιτικών λιτότητας, οδήγησε στην πλήρη αποσάρθρωση τις δομές υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Η αύξηση της ανεργίας και του αριθμού των ανασφάλιστων, η μείωση μισθών και συντάξεων, η εγκληματικά αλόγιστη διαχείριση των οικονομικών των ασφαλιστικών ταμείων (κλάδος συντάξεων και υγείας), σε συνδυασμό με την απουσία προσλήψεων στο ΕΣΥ και των περιορισμένων, με όρους εργασιακού μεσαίωνα, ατομικών συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τους ιδιώτες γιατρούς, υποβάθμισε, έως εξαφανίσεως, τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Με την πρόσφατη δημιουργία της ΕΣΑΝ Α.Ε. (ενιαίο σύστημα αμοιβών νοσοκομείων), και των περιορισμό των προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων, η υγεία από αγαθό μεταβάλλεται σε προϊόν, ιδιαίτερα υψηλής χρηματικής αξίας, που θα παρέχεται μονοπωλιακά από εξειδικευμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, περιορίζοντας την δυνατότητα πρόσβασης στους χρήστες – αγοραστές υπηρεσιών υγείας, καταργώντας τα ιδιωτικά ιατρεία και εργαστήρια και κλείνοντας τα μικρά (επαρχιακά) νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Με δεδομένο το απογοητευτικό τοπίο στις δομές υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, οι εκλογές στους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, μιας και από την φύση τους θα κληθούν να συμμετάσχουν ενεργά στη διασφάλιση, τόσο της δημόσιας υγείας (κοινωνικός ρόλος), όσο και των συμφερόντων των μελών τους (συνδικαλιστικός ρόλος).

Σ` αυτή την εκλογική διαδικασία, οι παλαιοπαραταξιακές αντιπαραθέσεις, η διάσπαση και η αδιαφορία του ιατρικού σώματος θα επιταχύνει τις «μεταρρυθμιστικές» διαδικασίες στο χώρο της υγείας, και θα τις καταστήσει οριστικά αμετάκλητες.

Είναι η κρίσιμη στιγμή, κατά την οποία το ιατρικό σώμα πρέπει να αποβάλλει την εσωστρέφεια του, να απενοχοποιηθεί απομονώνοντας τα μέλη που το εκθέτουν, να συσπειρωθεί και να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, για να αποκτήσει δυνατό λόγο και θέση αποτροπής – ανατροπής των αποσαρθρωτικών κυβερνητικών πολιτικών.

Η προοπτική της συσπείρωσης επιβάλλει την αναγκαιότητα συμμετοχής όλων των μελών του ιατρικού σώματος σ` αυτή την εκλογική διαδικασία, για την ανάδειξη των εκπροσώπων του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α.Κ.Ι. (ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ)

Με στόχο ο Σύλλογος μας να έχει σημαντικό κοινωνικό, επιστημονικό αλλά και συνδικαλιστικό ρόλο, οι στόχοι της Α.Κ.Ι. καθορίζονται ως εξής:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

 1. Αναδιοργάνωση και επέκταση των δομών κοινωνικής και ιατρικής φροντίδας: τα κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία με την στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να επεκταθούν σε όλους τους Δήμους, να μετατραπούν σε μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς με αυτόνομο καταστατικό λειτουργίας και διοίκησης. Η λειτουργίας τους θα βασίζεται τόσο στον εθελοντισμό, όσο και σε αμειβόμενο προσωπικό. Ανάπτυξη κινητών μονάδων υγείας σε συνεργασία με την Περιφέρεια

 2. Δράσεις για την προαγωγή της δημόσιας υγείας: τοπικές ενημερωτικές εκδηλώσεις για θέματα υγείας, και προτροπή του πληθυσμού σε προληπτικούς ελέγχους, από τις κινητές μονάδες υγείας.

 3. Χάρτης υγείας για την Π.Ε. Κοζάνης και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Ι.Σ. και την Περιφέρεια, επέκταση του σε όλη την Δυτική Μακεδονία.

 4. Προβολή των θέσεων του ιατρικού σώματος στην κοινωνία, με την ανάδειξη του ρόλου του, και την απενοχοποίηση του με την απομόνωση εκείνων που το εκθέτουν.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

 1. Διοργάνωση Επιστημονικών Ημερίδων και Συνεδρίων.

 2. Έκδοση Ηλεκτρονικού Επιστημονικού Περιοδικού.

 3. Δημιουργία, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Ι.Σ. Επιστημονικής Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Μακεδονίας

 4. Επιστημονικές ομάδες εργασίας: Λαμβάνοντας υπόψη τα μηνύματα των σαρωτικών αλλαγών που σχεδιάζονται στην Υγεία, την αναγκαιότητα να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί ως επιστήμονες που δραστηριοποιούμαστε στην επαρχία και την απαίτηση να είμαστε ένας ξεχωριστός και δυναμικός Ιατρικός Σύλλογος πρέπει και μπορούμε να προωθήσουμε τη δημιουργία επιστημονικών ομάδων που θα συμμετέχουν με εργασίες σε Ελληνικά, Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Συνέδρια (υπό την αιγίδα του ΙΣΚ) και να συνεργαστούμε με Πανεπιστήμια για Επιδημιολογικές Μελέτες. Επίσης να συμμετέχουμε δυναμικά σε θέματα υγείας στα Σχολεία, στους διάφορους Συλλόγους, στα ΚΑΠΗ, κ.α.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

 1. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με τον ΕΟΠΥΥ, μέσω του Ι.Σ. με ελεύθερη επιλογή γιατρού για τους ασφαλισμένους

 2. Επιδοτήσεις νέων γιατρών από τα προγράμματα ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ για την έναρξη ιδιωτικού ιατρείου ή και πολυϊατρείων.

 3. Στήριξη των νέων συναδέλφων μέσω προβολής τους από το site, την ιατρική τηλεοπτική εκπομπή και τις επιστημονικές δράσεις του Ι.Σ.

 4. Ιατρικές ομάδες με πακέτα προσφοράς ιατρικών υπηρεσιών στις γείτονες χώρες (ιατρικός τουρισμός) και όχι μόνο. Όλα αυτά είναι αναγκαία αν σκεφτούμε ότι εφαρμόζονται ήδη από κάποιες χώρες, είμαστε ήδη πάρα πολλοί και πρέπει να είμαστε πάντα μπροστά.

 5. Διασφάλιση των συναδέλφων που δραστηριοποιούνται μόνιμα στην περιοχή ευθύνης του Συλλόγου μας από τον αθέμιτο και περιστασιακό ανταγωνισμό, συναδέλφων με έδρα σε άλλες περιοχές.

 6. Δράσεις για την αναστολή ελέγχου των δομών παροχής υπηρεσιών υγείας από επιχειρηματικά συμφέροντα: αναστολή λειτουργίας της ΕΣΑΝ Α.Ε. που θίγει άμεσα και με καταστροφικό τρόπο τις δομές και τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας.

 7. Εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης και των διαγνωστικών εξετάσεων με επιστημονικά και όχι οικονομικά κριτήρια.

 8. Δράσεις για την αναστολή της μετανάστευσης του ιατρικού προσωπικού, μέσα από τον Π.Ι.Σ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ («ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ΚΑΙ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Οι θέσεις του ΙΣΚ για την πρωτοβάθμια και νοσοκομειακή φροντίδα υγείας όπως διατυπώθηκαν προς το ΥΥ&ΚΑ τον Ιούνιο του 2011 θα πρέπει να επικαιροποιηθούν δεδομένης της κοσμογονίας που συντελέστηκε στο χώρο της υγείας την τριετία 2001-2014.

Πάγια θέση της Α.Κ.Ι. όπως έχει εκφραστεί δημόσια από εκπροσώπους της, είναι:

 1. Η ενδυνάμωση των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΕΔΥ) με στελεχιακό δυναμικό (ιατρούς, νοσηλευτές, έτερο προσωπικό) και υλικοτεχνική υποστήριξη (εργαστήρια) ώστε να αποτρέπεται η αθρόα και πολλές φορές χωρίς σημαντικό ιατρικό λόγο προσέλευση ασθενών στα Νοσοκομεία μας.

 2. Η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των δομών νοσοκομειακής περίθαλψης, με την πλήρη στελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των ήδη υπαρχόντων κλινικών, με παράλληλη την ανάπτυξη νέων, έτσι ώστε ο πολίτης της Δυτικής Μακεδονίας να μην υποχρεούται σε μετακινήσεις εκτός των ορίων της περιφέρειας μας.

 3. Η δημιουργία τμημάτων ΤΕΠ και ενός τουλάχιστον Κέντρου Αντιμετώπισης Τραύματος στον άξονα της Εγνατίας Οδού.

 4. Η Ανάπτυξη και πλήρης στελέχωση του Παραρτήματος και των Τομέων του Ε.Κ.Α.Β. στην Δυτική Μακεδονία.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ«ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ» Α.Κ.Ι

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του Ιωάννη

2. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αλεξάνδρου

3. ΒΟΜΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

4. ΒΟΥΡΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ανάργυρου

5. ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων/νου

6. ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Θεμιστοκλή

7. ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ ΘΕΑΝΩ του Κων/νου

8. ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Ευαγγέλου

9. ΡΟΥΤΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου

10. ΣΙΔΗΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ισαάκ

11. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Θεόφιλου

12. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Χρήστου

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

2.ΠΕΛΕΤΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του Ευσταθίου

3.ΤΖΗΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Χαρίλαου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Ορέστη

3.ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ του Θωμά

Π.Ι.Σ.

1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του Ιωάννη

2.ΒΟΜΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

3.ΒΟΥΡΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ανάργυρου

4.ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Θεμιστοκλή

5. ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ ΘΕΑΝΩ του Κων/νου

6.ΣΙΔΗΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ισαάκ

7.ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Χρήστου

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΕΜΙΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αβραάμ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ευθυμίου

2.ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου

3.ΛΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χαράλαμπου

4.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιορδάνη

5.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χαράλαμπου

6.ΠΑΣΤΟΡΕ ΦΡΑΝΚΑ-ΕΥΑ-ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ του Ορλάντο

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου

 
Copyright © 2012 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.
Ξ. Τριανταφυλλίδη 19 Κοζάνη 5011 TΗΛ: 2461034652
Για καλύτερη εμφάνιση χρησιμοποιείτε τον Firefox
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

 

Αγαπητέ ασφαλισμένε,το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ εφαρμόζουν από 1/8/2018 το θεσμό του οικογενειακού ιατρού, παρά τη γενική κατακραυγή του ιατρικού σώματος και χωρίς να υπάρχει επάρκεια ιατρικού δυναμικού που να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών σε Πανελλαδικό επίπεδο καταγγέλλοντας μονομερώς Πανελλαδικά περίπου 2.000 συμβάσεις παθολόγων, γενικών ιατρών και παιδιάτρων του δικτύου των συμβεβλημένων ιατρών και καταργώντας περίπου 4,8 εκατ. δωρεάν επισκέψεις προς τους πολίτες. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί για τη νέα προκήρυξη του ΕΟΠΥΥ αριθμούν 465 σε όλη τη χώρα.

 

Σύσσωμος ο ιατρικός κόσμος έχει στραφεί κατά του νέου συστήματος αφού εισάγει  αιφνίδια πρωτοφανή συρρίκνωση των σημείων παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον ιδιωτικό τομέα με υποχρεώσεις που επιβαρύνουν σημαντικά τις πάγιες λειτουργικές δαπάνες του ιδιωτικού ιατρείου και απαξιωτικούς όρους αποζημίωσης του ιατρικού δυναμικού της χώρας που εξαϋλώνονται από την υπέρμετρη φορολόγηση και ασφαλιστική επιβάρυνση. Η προβληματική υγειονομική χαρτογράφηση, η έλλειψη πλαισιωμένης διοικητικής διαδικασίας, τα εμπόδια πρόσβασης των ασθενών στο δημόσιο σύστημα εισάγουν δυνητικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία με την επερχόμενη απασφάλιση του πληθυσμού σε πολλές περιοχές της χώρας.

 

Αγαπητέ ασφαλισμένε,

 

Σήμερα ξεκινάει μία εξαιρετικά δύσκολη, υποβαθμισμένη και αβέβαιη πορεία του ασθενούς στο δημόσιο σύστημα ΠΦΥ. Η αναζήτηση οικογενειακού ιατρού αποτελεί μία ακανθώδη περιπέτεια χωρίς τέλος. Οι πανάκριβες ασφαλιστικές εισφορές που αποδίδουμε όλοι στον ΕΦΚΑ/ΕΟΠΥΥ οδηγούν σε παροχή υπηρεσιών υγείας μέσα στα πλαίσια ενός ασφυκτικά κλειστού και απάνθρωπου συστήματος, που θα έχει μειωμένο ή αρνητικό αποτέλεσμα στην καθημερινή ιατρική πρακτική του Ασφαλιστικού τους Ταμείου.

 

Ως θεράποντες ιατροί, παραμένουμε στην υπηρεσία του πολίτη επιλέγοντας την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία στην άσκηση του ιατρικού έργου.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ

 

ΕΝΙ - ΕΟΠΥΥ

ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΕΝΙ - ΕΟΠΥΥ ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ 3/8/2018Αλαλούμ και χαοτική κατάσταση στην ΠΦΥ με δυνητικούς κινδύνους για την ατομική και δημόσια υγεία των πολιτών Από 01/08 γινόμαστε μάρτυρες μιας τραγελαφικής κατάστασης στην ΠΦΥ με τους ασφαλισμένους να αναζητούν απεγνωσμένα οικογενειακό ιατρό.μετά από απανωτά τηλέφωνα σε παθολόγους, γενικούς ιατρούς και παιδιάτρους του ιδιωτικού τομέα. Η συνέχεια της αναζήτησης στις τοπικές μονάδες, κέντρα υγείας αποβαίνει πολλές φορές άκαρπη καθώς τους γνωστοποιείται ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση για τη διαδικασία εγγραφής σε οικογενειακό ιατρό. Για τους τυχερούς που εξασφάλισαν ηλεκτρονική πρόσβαση και δήλωση εγγραφής σε οικογενειακό ιατρό, δεν υπάρχει γνωστοποίηση της περαιτέρω διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής και την κατάρτιση του ηλεκτρονικού φακέλου, γεγονός που απαιτεί χρόνο καθώς δεν υπάρχουν οδηγίες ή εξοικείωση των υπαλλήλων με την πλατφόρμα εγγραφής. Πολλοί νομοί της χώρας, ακριτικές και νησιωτικές περιοχές που δέχονται μεγάλα κύματα μεταναστευτικών ροών αντιμετωπίζουν ήδη τις συνέπειες της μαζικής απασφάλισης του πληθυσμού, καθώς η κακή χαρτογράφηση και ο ατελής σχεδιασμός έχει επιφέρει τεράστια κενά στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας αποκαρδιώνει τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, οι οποίοι αγωνιούν να βρουν σημείο πρόσβασης στις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας καταλήγοντας να επιβαρυνθούν το αντίτιμο της επίσκεψης ώστε να αποφύγουν την ορθοστασία και την ταλαιπωρία. Άλλοι προσπαθούν να εξασφαλίσουν ραντεβού στα νοσοκομεία, όπου εισπράττουν την άγνοια του προσωπικού για το πλαίσιο λειτουργίας του νέου θεσμού. Σύγχυση και καχυποψία στους πολίτες προκαλεί η παραμονή των ονομάτων των ιατρών που τους καταγγέλθηκε η σύμβαση από τον ΕΟΠΥΥ, στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Προφανώς το γεγονός αυτό εμπεριέχει σκοπιμότητα ώστε να υπάρχει μία θολή εικόνα για την παταγώδη αποτυχία μίας μεταρρύθμισης που σχεδιάστηκε άναρχα επί χάρτου, χωρίς ρεαλιστική χαρτογράφηση παρά την ολοκληρωτική αντίδραση του ιατρικού κόσμου. Η ίδια σκοπιμότητα προσπαθεί να πείσει τους ανίδεους, περί του στρεβλού "παλιού" συστήματος όταν γνωρίζουν οι άπαντες ότι οι επισκέψεις δεν μπορούσαν να εκτελεσθούν τις πρώτες ημέρες του μήνα παρά μόνο με το ανώτατο όριο των 20 επισκέψεων την ημέρα, χαρτογραφημένες και ελεγχόμενες από το ηλεκτρονικό σύστημα. Η αλήθεια είναι συγκεκριμένη. Περίπου 2.000 συμβάσεις παθολόγων, γενικών ιατρών και παιδιάτρων καταγγέλθηκαν αιφνιδιαστικά και αντικαταστάθηκαν με 465 νέες συμβάσεις ΕΟΠΥΥ. ( αρνητική μεταβολή κατά 77%). Η δε παρουσία 280 περίπου ιατρών στις ΤΟ.ΜΥ δεν είναι ικανή να ικανοποιήσει την νομοθετική αναλογία οικογενειακού ιατρού ανά 2.250 κατοίκους. Λιγότερο από 1.000 ιατροί για 11 εκατ Έλληνες. Τονίζεται ότι η καταναγκαστική επίταξη των υπηρετούντων ιατρών (παθολόγων, γενικών ιατρών και παιδιάτρων) στα κέντρα υγείας (αστικά / αγροτικά) έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους κόλπους των ιατρών του ΕΣΥ, καθώς η σύμβασή τους εμπεριέχει καθηκοντολόγιο ασυμβίβαστο με την ταυτόχρονη λειτουργία τους ως οικογενειακοί ιατροί. Λόγω της ύπαρξης σοβαρών δυνητικών κινδύνων για την ατομική και δημόσια υγεία των πολιτών και λόγω καταχρηστικής και παράνομης συμπεριφοράς του Οργανισμού κατά των νόμιμων δικαιωμάτων των συμβεβλημένων ιατρών, η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ έχει καταφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης, αναστολής και προσωρινή διαταγή κατά της μονομερούς κατάργησης των παλιών συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ. Παραθέτουμε ένα ενημερωτικό σημείωμα για τους ασφαλισμένους, ως μία οφειλόμενη απάντηση στην ατελείωτη λασπολογία και στη καθοδηγούμενη σκοπιμότητα.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου Χρήστος Παπασιδέρης

 

 
ΕΟΠΥΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ πατήστε εδώ