Έχουμε 83 επισκέπτες  σε σύνδεση
Προκήρυξη εκλογών απο τους ιατρικούς συλλόγους E-mail

Έχοντας υπ΄ όψη τις διατάξεις του Β.Δ. της 7-11-57, του Ν.Δ. 3895/58, του Ν.Δ. 4111/60, του Ν.727/77, του Ν. 1076/80, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 1425/84, του ΠΔ. 84/86, του άρθρ. 127 του Ν. 4249/2014(ΦΕΚ 73 Α΄) και ισχύουν σήμερα.  Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 912-9/4/14 απόφαση του ΠΙΣ περί διενέργειας των εκλογών των Ιατρικών Συλλόγων οι ιατρικοί σύλλογοι όλης χώρας διενεργούν εκλογές στις 12 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Κυριακή και η ψηφοφορία θα γίνει από  9:00 π.μ. έως 19:00 μ.μ. στους ορισμένους τόπους απο τους Ιατρικούς Συλλόγους.

Οι εκλογές διενεργούνται για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ.

Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν με έγγραφη αίτηση των ενδιαφερομένων προς τον Πρόεδρο του Συλλόγου 30 ημέρες πριν και θα γίνουν δεκτές μέχρι την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014  και ώρα 3:00 το μεσημέρι. Η αίτηση για να γίνει αποδεκτή πρέπει να συνοδεύεται από την ετήσια υπεύθυνη δήλωση και την βεβαίωση εγγραφής στο Σύλλογο.

Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου 2014.

  • Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου, αρκεί να έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο Σύλλογο.
  • Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο έχουν τα μέλη που ασκούν από 15ετίας το ιατρικό επάγγελμα στην περιφέρεια του Συλλόγου μας και για τη θέση του μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας τα μέλη που ασκούν από 10ετίας το ιατρικό επάγγελμα στην περιφέρεια του Συλλόγου μας.
  • Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τους εκπροσώπους στον Π.Ι.Σ. έχουν οι γιατροί που είναι μέλη του Συλλόγου για τουλάχιστον ένα χρόνο και έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
  • Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου τα οποία θα έχουν τακτοποιηθεί οικονομικώς μέχρι  26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 3.00 το μεσημέρι και δεν έχουν τιμωρηθεί με την ποινή της προσωρινής ή οριστικής παύσεως άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος.
  • Οι εγγεγραμμένοι αλλοδαποί γιατροί (εκτός Ε.Ε. ) δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν ούτε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι εκτός αν έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια ή είναι ομογενείς.
  • Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική για τα μέλη. Τυχόν παράλειψη άσκησης του εκλογικού δικαιώματος συνιστά πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται ( Νόμος  727/77).

Επιτρέπεται με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, το ίδιο πρόσωπο να εκλεγεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου και ως εκπρόσωπός του στην Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Ν.1425, Φ.Ε.Κ. 30/19-3-1984, Τεύχος Α΄).

 
Copyright © 2012 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.
Ξ. Τριανταφυλλίδη 19 Κοζάνη 5011 TΗΛ: 2461034652
Για καλύτερη εμφάνιση χρησιμοποιείτε τον Firefox
ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Το Σάββατο 28 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Προέδρων όλων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας με το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. με αντικείμενο το νέο Κανονισμό της Ε.Ε.που αφορά στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Παραθέτουμε τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα:

1.- Η επίδραση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) στην επεξεργασία δεδομένων υγείας

Γρηγόρης Τσόλιας
Δικηγόρος – ΜΔ Ποινικών Επιστημών
Μέλος (αν.) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η εισήγηση εδώ

2.- Προετοιμασία για μια νέα σχέση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης
Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων – Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τακτικό Μέλος Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η εισήγηση εδώ

3.- Ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιου Αιγαίου
Η εισήγηση εδώ
4.- Μια στρατηγική οπτική για το GDPR στην Ελλάδα
Κακουλίδης Γ., Πρόεδρος ΔΣ ΕΣΠΥ
Η εισήγηση εδώ
5.- Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του νέου ΚΠΠΔ (GDPR) στην Ιατρική πράξη: Υποχρεώσεις κεντρικής Διοίκησης, ΗΔΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ και επαγγελματιών Υγείας
Χριστίνα Παπανικολάου
Βιοπαθολόγος, Πρόεδρος Τομέα Ηλεκτρονικής Υγείας και Διασυνοριακής Περίθαλψης ΙΕΕ – ΠΙΣ
Η εισήγηση εδώ
Ygeianet

 

 

 
ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

Εκδόθηκε το ΦΕΚ για τον χρόνο εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών

  • Από Μαρία Τσιλιμιγκάκη
  • 17 Νοεμβρίου 2017 |

Είναι απορίας άξιο να δούμε πως και που θα εφαρμοστεί το νέο ωράριο εργασίας των γιατρών καθώς η υποστελέχωση δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας...

Διαβάστε τι αναφέρουν τα επίμαχα άρθρα 3, 4 και 5:

Ωράριο και διάρκεια εργασίας (άρθρα 6, 7, 16 και 22 παρ. 1 της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ)

1. Το τακτικό ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8:00 έως 15:00.
2. Το τακτικό ωράριο των ιατρών των υπηρετούντων στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι επτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή και καθορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4, τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 5, την παρ. 3 του άρθρου 8 και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115).
3. Η εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας των ιατρών της παρ. 1 του άρθρου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες εργασίας με περίοδο αναφοράς (μέσο όρο) τους τέσσερις (4) μήνες, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών. Στον υπολογισμό του μέσου όρου δεν προσμετρώνται ή παραμένουν ουδέτερες η ετήσια άδεια και οι άδειες ασθενείας.
4.α) Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το απόλυτο όριο των εξήντα (60) ωρών εργασίας την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών.

Περισσότερα...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣ

 

Αθήνα 7.11.2017

 

Δελτίο Τύπου

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των Νοσοκομειακών ιατρών και τις θέσεις τους, σχετικά με το Σχέδιο Νόμου για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των Νοσοκομειακών Ιατρών.

Στηρίζει τις κινητοποιήσεις τους την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 και την απεργία κατά την ημέρα ψήφισης του Νομοσχεδίου στη Βουλή.

Καλεί όλους τους Νοσοκομειακούς ιατρούς να συμμετάσχουν ενεργά στις παραπάνω κινητοποιήσεις.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.