Έχουμε 93 επισκέπτες  σε σύνδεση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ E-mail

 

 

 

 

 

Αριθ. πρωτ. 393                                                                                                   Κοζάνη, 29-08-2014

Προς

Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης

Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων όπως αυτές τροποποιήθηκαν προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 12 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Κυριακή και η ψηφοφορία θα γίνει από  9:00 π.μ. έως 19:00 μ.μ. στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης,  Ξεν. Τριανταφυλλίδη 19 στην Κοζάνη.

Τα μέλη που θα εκλεγούν είναι:

  1. Ένδεκα (11) μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο.
  2. Τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
  3. Ο Πρόεδρος και έξι (6) τακτικά μέλη, ο Αντιπρόεδρος και έξι (6) αναπληρωματικά μέλη για το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  4. Έξι (6) εκπρόσωποι για τον Π.Ι.Σ.

Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν με έγγραφη αίτηση των ενδιαφερομένων προς τον Πρόεδρο του Συλλόγου 30 ημέρες πριν και θα γίνουν δεκτές μέχρι την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014  και ώρα 3:00 το μεσημέρι. Η αίτηση για να γίνει αποδεκτή πρέπει να συνοδεύεται από την ετήσια υπεύθυνη δήλωση και την βεβαίωση εγγραφής στο Σύλλογο.

Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου 2014.

  • Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου, αρκεί να έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο Σύλλογο.
  • Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Πειθαρχικό Συμβούλιοέχουν τα μέλη που ασκούν από 15ετίας το ιατρικό επάγγελμα στην περιφέρεια του Συλλόγου μας και για τη θέση του μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας τα μέλη που ασκούν από 10ετίας το ιατρικό επάγγελμα στην περιφέρεια του Συλλόγου μας.
  • Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τους εκπροσώπους στον Π.Ι.Σ. έχουν οι γιατροί που είναι μέλη του Συλλόγου για τουλάχιστον ένα χρόνο και έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
  • Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου τα οποία θα έχουν τακτοποιηθεί οικονομικώς μέχρι  26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 3.00 το μεσημέρι και δεν έχουν τιμωρηθεί με την ποινή της προσωρινής ή οριστικής παύσεως άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος.

Τα μέλη που επιθυμούν να καταβάλουν τις εισφορές τους στην Τράπεζα ο αριθμός λογαριασμού είναι 0026-0239-71-0100679320-Eurobank

Ο κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου θα αναρτηθεί στα γραφεία του Συλλόγου στις 29 Σεπτεμβρίου 2014.

Η ενημέρωση των μελών θα γίνει μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου www.iskoz.gr

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γραμματέας

Βασίλειος Βασιλακόπουλος                                                    Αγάπιος Γαβριηλίδης

 

===============================

Εκτός ανακοινώσεως

1. αρ. πρωτ. 912-9/4/14 απόφαση του ΠΙΣ περί διενέργειας των εκλογών των Ιατρικών Συλλόγων

2. Σύμφωνα με τον Νόμο 727/77 η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη και η παράλειψη αυτού συνιστά Πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται.

3. Επιτρέπεται με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, το ίδιο πρόσωπο να εκλεγεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου και ως εκπρόσωπός του στην Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Ν.1425, Φ.Ε.Κ. 30/19-3-1984, Τεύχος Α΄).


 
Copyright © 2012 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.
Ξ. Τριανταφυλλίδη 19 Κοζάνη 5011 TΗΛ: 2461034652
Για καλύτερη εμφάνιση χρησιμοποιείτε τον Firefox
ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Το Σάββατο 28 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Προέδρων όλων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας με το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. με αντικείμενο το νέο Κανονισμό της Ε.Ε.που αφορά στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Παραθέτουμε τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα:

1.- Η επίδραση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) στην επεξεργασία δεδομένων υγείας

Γρηγόρης Τσόλιας
Δικηγόρος – ΜΔ Ποινικών Επιστημών
Μέλος (αν.) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η εισήγηση εδώ

2.- Προετοιμασία για μια νέα σχέση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης
Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων – Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τακτικό Μέλος Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η εισήγηση εδώ

3.- Ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιου Αιγαίου
Η εισήγηση εδώ
4.- Μια στρατηγική οπτική για το GDPR στην Ελλάδα
Κακουλίδης Γ., Πρόεδρος ΔΣ ΕΣΠΥ
Η εισήγηση εδώ
5.- Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του νέου ΚΠΠΔ (GDPR) στην Ιατρική πράξη: Υποχρεώσεις κεντρικής Διοίκησης, ΗΔΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ και επαγγελματιών Υγείας
Χριστίνα Παπανικολάου
Βιοπαθολόγος, Πρόεδρος Τομέα Ηλεκτρονικής Υγείας και Διασυνοριακής Περίθαλψης ΙΕΕ – ΠΙΣ
Η εισήγηση εδώ
Ygeianet

 

 

 
ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

Εκδόθηκε το ΦΕΚ για τον χρόνο εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών

  • Από Μαρία Τσιλιμιγκάκη
  • 17 Νοεμβρίου 2017 |

Είναι απορίας άξιο να δούμε πως και που θα εφαρμοστεί το νέο ωράριο εργασίας των γιατρών καθώς η υποστελέχωση δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας...

Διαβάστε τι αναφέρουν τα επίμαχα άρθρα 3, 4 και 5:

Ωράριο και διάρκεια εργασίας (άρθρα 6, 7, 16 και 22 παρ. 1 της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ)

1. Το τακτικό ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8:00 έως 15:00.
2. Το τακτικό ωράριο των ιατρών των υπηρετούντων στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι επτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή και καθορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4, τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 5, την παρ. 3 του άρθρου 8 και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115).
3. Η εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας των ιατρών της παρ. 1 του άρθρου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες εργασίας με περίοδο αναφοράς (μέσο όρο) τους τέσσερις (4) μήνες, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών. Στον υπολογισμό του μέσου όρου δεν προσμετρώνται ή παραμένουν ουδέτερες η ετήσια άδεια και οι άδειες ασθενείας.
4.α) Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το απόλυτο όριο των εξήντα (60) ωρών εργασίας την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών.

Περισσότερα...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣ

 

Αθήνα 7.11.2017

 

Δελτίο Τύπου

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των Νοσοκομειακών ιατρών και τις θέσεις τους, σχετικά με το Σχέδιο Νόμου για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των Νοσοκομειακών Ιατρών.

Στηρίζει τις κινητοποιήσεις τους την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 και την απεργία κατά την ημέρα ψήφισης του Νομοσχεδίου στη Βουλή.

Καλεί όλους τους Νοσοκομειακούς ιατρούς να συμμετάσχουν ενεργά στις παραπάνω κινητοποιήσεις.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.