Έχουμε 87 επισκέπτες  σε σύνδεση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ι.Ε.) E-mail

ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ι.Ε.)

ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (Ι.Σ.Κ.)


Συνάδελφοι,

Δημιουργήσαμε την Κίνηση Ιατρικής Ενότητας που διεκδικεί τις εκλογές της 12ης Οκτωβρίου 2014 του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης με δυναμικό και πλήρη συνδυασμό, γιατί:

  • Μας ενώνει η αγωνία, ειδικά τα τελευταία χρόνια που η κρίση έχει πλήξει τη χώρα μας, για το παρόν και κυρίως το μέλλον του Ιατρικού Λειτουργήματος

  • Φρονούμε, ότι, η κρισιμότητα των σημερινών καταστάσεων, επιβάλλει μια διαφορετική προσέγγιση, μία διαφορετική ανάλυση, μία αποτελεσματικότερη και συνεκτικότερη δράση απ’ αυτή που υιοθετήθηκε το προηγούμενο, κρίσιμο, διάστημα για την επίλυση των προβλημάτων του Ιατρικού Σώματος, και ειδικότερα των ζητημάτων της Υγείας.

  • Νοιώθουμε, ότι, ως λειτουργοί της Ιατρικής Επιστήμης, δεν πρέπει να παρακολουθούμε άβουλοι τα τεκταινόμενα, να καταγράφουμε απλά τις συνέπειες και να εξαντλούμε την δράση μας σε ανέξοδες καταγγελίες με στόχο την αυτοπροβολή

  • Πιστεύουμε, ότι, είναι επιβεβλημένη ανάγκη ν’ αποτρέψουμε δυναμικά όσες ζημιογόνες αποφάσεις έρχονται αλλά και ενωμένοι να εργαστούμε μεθοδικά και αποδοτικά για την αποκατάσταση των ζημιών που επήλθαν

  • Χάθηκε πολύτιμος χρόνος και έδαφος με πρώτο και κύριο τις αρμοδιότητες του Συλλόγου που αποψιλώνονται καθημερινά

Αυτή η ενωτική και συλλογική δράση με στόχο την δημιουργική επανάκτηση των δικαιωμάτων μας ως Λειτουργών της Υγείας, μπορεί και πρέπει ν’ αναληφθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης, σε συνεργασία με όλους τους τομεακούς συλλόγους Ιατρών (Νοσοκομειακών, Ελευθεροεπαγγελματιών, ΕΟΠΥΥ), με τους Ιατρικούς Συλλόγους της Περιφέρειας, τον Π.Ι.Σ. και τους θεσμικούς εκπροσώπους του τόπου μας.

Η αλληλεγγύη, η ενότητα και η ομοθυμία των μελών του Συλλόγου μας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να βγούμε με τις λιγότερες απώλειες, ατομικές και συλλογικές, από την δύσκολη συγκυρία. Οι διχαστικές πρακτικές του «όλον ή ουδέν» που υποθάλπουν τον ολοκληρωτισμό του «όποιος δεν είναι μαζί μας πρέπει να σπιλώνεται», η τιμωρητική διάθεση και η απειλή διώξεων ως πρακτική εναρμονισμένη με την σημερινή αθλιότητα του κοινωνικού αυτοματισμού, η απαξίωση συναδέλφων ή ομάδων συγκεκριμένων ειδικοτήτων, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την θεσμισμένη λειτουργία του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης.


ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ


1) Ι.Σ.Κ. επανάκτηση της θεσμισμένης συλλογικής λειτουργίας

1.1. Ένα ενιαίο σχέδιο δράσης για την Π.Ε. Κοζάνης – O Ι.Σ.Κ. ως ενεργός και δημιουργικός Σύμβουλος της Πολιτείας - Συμμετοχή εκπροσώπων του Ι.Σ.Κ. σε όλα τα θεσμικά επίπεδα

1.2. Λειτουργία Συμβουλίων Υγείας στους Δήμους και στην Αντιπεριφέρεια Π.Ε. Κοζάνης με συμμετοχή του Ι.Σ.Κ.. Τα Συμβούλια Υγείας θ’ αναλάβουν και το σημαντικό έργο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης με ετήσιο πρόγραμμα που θα καταρτίζει το ΔΣ του Ι.Σ.Κ. σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Πανεπιστήμια, Ιατρικές Εταιρείες)

1.3. Συνεργασία του Ι.Σ.Κ. σε όλους τους συλλογικούς κοινωνικούς φορείς με στόχο την ενσωμάτωση των ζητημάτων της Υγείας στην σκέψη και στην δράση τους

1.4. Αποτελεσματική Επικοινωνία του Ι.Σ.Κ. με τους συναδέλφους Ιατρούς καθώς και με την Κοινωνία των Πολιτών (π.χ. εκσυγχρονισμός της ιστοσελίδας του Συλλόγου ώστε να είναι σημείο αναφοράς στους συναδέλφους και στους πολίτες)


2) Ο Δημόσιος Τομέας Υγείας (ΕΣΥ)


Το ΕΣΥ πρέπει να παραμένει στην αρμοδιότητα του Κράτους που αναλαμβάνει την ευθύνη για την παροχή καθολικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες

2.1. Η Περιφερειακή Συγκρότηση του ΕΣΥ προβλέπεται τα τελευταία 30 χρόνια αλλά υλοποιείται αποσπασματικά και αναποτελεσματικά (ΔΥΠΕ, ΥΠΕ, Καλλικράτης).

2.2. Η στελέχωση των Νοσοκομείων είναι «μία διαδικασία χωρίς τέλος». Ανεξάρτητα από τις σημαντικές ευθύνες του Κράτους και την ολιγωρία του στην αποφασιστική επίλυση του προβλήματος της υποστελέχωσης, πρέπει, χωρίς παρωπίδες, να συζητηθεί ένα μεικτό μοντέλο ιατρικής στελέχωσης, π.χ. η πρόσβαση του Ιδιωτικού Τομέα για προσφορά υπηρεσιών κατά περίπτωση και σε ειδικές ανάγκες στο Δημόσιο Τομέα δεν πρέπει να είναι απαγορευτική, ειδικά όταν διακινδυνεύονται ζωές.

2.3. Οι αμοιβές των Ιατρών του ΕΣΥ πρέπει ν’ ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και την ευθύνη άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος. Τα τελευταία 18 χρόνια οι ιατροί του ΕΣΥ υπόκεινται σε συνεχή υποβάθμιση των αμοιβών τους. Η αποσύνδεση της πληρωμής των Ιατρών του ΕΣΥ από την διαδικασία πληρωμών του Κράτους πρέπει να γίνει απαιτητή από την Πολιτεία

2.4. Με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις με την Ε.Σ.Α.Ν. ΑΕ, τα ανωτέρω ζητήματα όπως:

α) η στελέχωση,

β) οι αμοιβές μισθών και εφημεριών,

γ) η περιφερειακή συγκρότηση του ΕΣΥ και η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες, αποκτούν άλλη βάση και προοπτική χωρίς να δίνουν λύσεις. Τα μεγάλα όμως προβλήματα στην στελέχωση κλινικών και τμημάτων στα νοσοκομεία της ΠΕ Κοζάνης, που οξύνονται στην τρέχουσα συγκυρία, πρέπει να διευθετηθούν άμεσα. Κανένα τμήμα νοσοκομείου δεν πρέπει να κλείσει ή/και να υπολειτουργήσει στην σημερινή εποχή των αυξημένων αναγκών και της οικονομικής δυσχέρειας των συμπολιτών μας.

 

3) ΕΟΠΥΥ


3.1. Ο ΕΟΠΥΥ είναι ένα μονοψώνιο. Ο ΕΟΠΥΥ ως σχεδόν αποκλειστικός αγοραστής υπηρεσιών υγείας από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, έχει δυστυχώς την απεριόριστη δύναμη να διαπραγματεύεται και να επιβάλλει τους όρους της προσφοράς, τις τιμές των υπηρεσιών που αγοράζει καθώς και πότε και πόσο (βλ. clawback, rebate) θα πληρώσει τους προμηθευτές υγείας. Με δεδομένη την μικρή διείσδυση στην ελληνική αγορά ιδιωτικών ασφαλιστικών οργανισμών υγείας (βλ. κάρτα υγείας κλπ) και με την πανίσχυρη θέση του ΕΟΠΥΥ ως αγοραστή, με απλά λόγια την έλλειψη ανταγωνισμού στην πλευρά της ζήτησης, το ελεύθερο ιατρικό επάγγελμα (η πλευρά της προσφοράς) θα συρρικνωθεί ώστε να επέλθει ισορροπία προσφοράς και ζήτησης σε χαμηλότερες τιμές

3.2. Η συγκρότησή του ήρθε καθυστερημένα μετά από 18 ολόκληρα χρόνια και τις πρώτες αναφορές στην έκθεση της ομάδας ειδικών υπό τον καθηγητή Abel Smith του LSE. . Οι όποιες προσπάθειες στις αρχές της δεκαετίας του 2000 για την ίδρυση ενός μονοψωνίου δεν είχαν αποτέλεσμα. Η βιαστική και χωρίς σωστό προγραμματισμό ίδρυση του ΕΟΠΥΥ σήμερα είχε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία του τωρινού απαράδεκτου συστήματος.

3.3. Έχοντας αυτά κατά νου, η συλλογική λειτουργία των Ιατρικών Συλλόγων και οι καινοτόμες λύσεις-πρωτοβουλίες, αποτελούν απάντηση στην συρρίκνωση του επαγγέλματος (η συρρίκνωση δεν έχει καμία σχέση με τον πληθωρισμό των Ιατρών, αλλά, είναι το πρώτο βήμα για την υπαλληλοποίηση των ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών).

3.4. Ο Ι.Σ.Κ. και φυσικά ο Π.Ι.Σ. πρέπει ν' αναλάβουν τις ανάλογες πρωτοβουλίες και δράσεις για μία σειρά θεμάτων:

1ον Να συστηθεί ένα «ισχυρό μέτωπο» υπό τον Π.Ι.Σ. και τους κατά τόπους Συλλόγους, που θ’ αντιταχθεί στα σχέδια συρρίκνωσης (ποσοτικής και ποιοτικής) που υλοποιεί το μονοψώνιο του ΕΟΠΥΥ.

2ον Ο Π.Ι.Σ. και οι Ιατρικοί Σύλλογοι στον χώρο ευθύνης τους, ν’ αναλάβουν επιτέλους δράσεις σύμφωνα με την υφιστάμενη Ιατρική Νομοθεσία και Δεοντολογία. Θα πρέπει να αγωνιστούμε για να γίνουν σεβαστές αυτές οι δράσεις τόσο από το Ιατρικό σώμα όσο και από την Πολιτεία που συνεχώς τις καταστρατηγεί.

4) Ιδιωτικός τομέας


4.1 Για μάς είναι αδιανόητο το παιχνίδι αντιπαλότητας που παίζεται μεταξύ καλού ή κακού Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Το μόνο που εξυπηρετεί είναι την καταστρεπτική διάσπαση του Ιατρικού Σώματος. Εμείς αυτό το παιχνίδι δεν το παίζουμε.

4.2 Οι νέοι ιατροί μετά από κόπους πολλών ετών δεν γνωρίζουν τι να κάνουν. Αναζητούν το μέλλον τους στο εξωτερικό και στερούν την πατρίδα από την ζωντάνια, την ορμή της φρέσκιας ματιάς, της ανατροπής και της προσπάθειας να πάμε μπροστά. Αυτοί που μένουν προσφεύγουν στον ΟΑΕΔ ή γίνονται υπάλληλοι (υποχείρια επιχειρηματιών υγείας, με απαράδεκτες εργασιακές σχέσεις) σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας, γιατί δρουν μόνοι τους με προσωπικές συμφωνίες χωρίς καμία στήριξη των συλλόγων τους.

4.3 Οι έμπειροι συνάδελφοι στο ιδιωτικό τομέα, βλέπουν τις συνθήκες να χειροτερεύουν. Η υπερφορολόγηση είναι εξοντωτική. Το ελεύθερο ιατρικό επάγγελμα θ’ αποτελεί «είδος προς εξαφάνιση» σε λίγα χρόνια. Οι συνάδελφοι που φτάνουν στο τέλος της επαγγελματικής διαδρομής ανακαλύπτουν ότι το ασφαλιστικό ταμείο τους, που χρόνια πλήρωναν, το έχουν καταστρέψει πολιτικές οι οποίες μας επιβλήθηκαν και πρέπει να απαλειφτούν.

 

Συνάδελφοι,

Γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα είναι πολλά και δύσκολα. Τα γνωρίζουμε όμως και αυτό είναι σημαντικό. Σημαντικό είναι ότι είμαστε αποφασισμένοι και οπλισμένοι να παλέψουμε για λύσεις. Σημαντική όμως είναι και η δική σας συμμετοχή, τόσο στην ενημέρωσή μας όσο και στην λήψη αποφάσεων, στην ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων πάντα μέσα από το Ιατρικό Σύλλογο.

Να έχουμε κατά νου πως οι αποφάσεις του σήμερα καθορίζουν το μέλλον μας.

Η Κίνηση Ιατρικής Ενότητας (K.Ι.Ε) ζητά την στήριξη σας για να διεκδικήσει τα αιτήματα του κλάδου μας και να εργαστεί σκληρά, με όλους μαζί, για την επανάκτηση της αξιοπρέπειας των Ιατρών. Με σεβασμό στην προσωπικότητα κάθε ιατρού ξεχωριστά. Στην Κίνηση Ιατρικής Ενότητας δεν υπάρχουν «αυτοί» και «εμείς». Υπάρχουν, μόνο ως ένα κοινό και αδιαίρετο σώμα, συνάδελφοι Ιατροί. Ιατροί που ενωμένοι θα απαιτήσουμε ένα καλύτερο αύριο για την Υγεία των συνανθρώπων μας, ένα καλύτερο αύριο για μας και τις οικογένειές μας.

Ραντεβού την 12η Οκτωβρίου του 2014

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

-=--=-=-=-=-=-=-=-

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Κ.Ι.Ε.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. ΒΑΔΑΡΛΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του Ανδρέα
2. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Δαμιανού
3. ΓΚΑΛΙΑΜΟΥΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παντελή
4. ΓΚΑΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ηλία
5. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Διαμαντή
6. ΔΟΥΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Θεοδώρου
7. ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ του Λεωνίδα
8. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του Σάββα
9. ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ζήση
10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ζήση
11. ΜΗΤΡΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ηλία
12. ΜΙΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Γεωργίου
13. ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ του Ιωάννη
14. ΤΣΑΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Κων/νου
15. ΤΣΕΒΕΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΟΖΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λαζάρου

2.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αριστείδη

3. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στυλιανού

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.ΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου

2. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Χρήστου

3. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γεωργίου

Π.Ι.Σ.

1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χαράλαμπου

2. ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του Χαράλαμπου

3. ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη

4. ΣΑΧΟΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Αναστασίου

5. ΣΠΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Φωκά

6. ΤΟΛΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Χρήστου

7. ΤΣΟΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Λεωνίδα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.ΑΣΑΛΟΥΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Θεοδώρου

2.ΔΡΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη

3.ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ηλία

4.ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Δημητρίου

5.ΦΥΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου

6.ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Ιακώβου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Λαζάρου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ευαγγέλου

2.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Χαρισίου

3.ΜΗΓΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Αριστείδη

4.ΣΑΧΟΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Αναστασίου

5.ΣΠΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Φωκά

6.ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου<================== ΤΕΛΟΣ ==================>
 
Copyright © 2012 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.
Ξ. Τριανταφυλλίδη 19 Κοζάνη 5011 TΗΛ: 2461034652
Για καλύτερη εμφάνιση χρησιμοποιείτε τον Firefox
ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Το Σάββατο 28 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Προέδρων όλων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας με το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. με αντικείμενο το νέο Κανονισμό της Ε.Ε.που αφορά στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Παραθέτουμε τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα:

1.- Η επίδραση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) στην επεξεργασία δεδομένων υγείας

Γρηγόρης Τσόλιας
Δικηγόρος – ΜΔ Ποινικών Επιστημών
Μέλος (αν.) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η εισήγηση εδώ

2.- Προετοιμασία για μια νέα σχέση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης
Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων – Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τακτικό Μέλος Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η εισήγηση εδώ

3.- Ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιου Αιγαίου
Η εισήγηση εδώ
4.- Μια στρατηγική οπτική για το GDPR στην Ελλάδα
Κακουλίδης Γ., Πρόεδρος ΔΣ ΕΣΠΥ
Η εισήγηση εδώ
5.- Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του νέου ΚΠΠΔ (GDPR) στην Ιατρική πράξη: Υποχρεώσεις κεντρικής Διοίκησης, ΗΔΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ και επαγγελματιών Υγείας
Χριστίνα Παπανικολάου
Βιοπαθολόγος, Πρόεδρος Τομέα Ηλεκτρονικής Υγείας και Διασυνοριακής Περίθαλψης ΙΕΕ – ΠΙΣ
Η εισήγηση εδώ
Ygeianet

 

 

 
ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

Εκδόθηκε το ΦΕΚ για τον χρόνο εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών

  • Από Μαρία Τσιλιμιγκάκη
  • 17 Νοεμβρίου 2017 |

Είναι απορίας άξιο να δούμε πως και που θα εφαρμοστεί το νέο ωράριο εργασίας των γιατρών καθώς η υποστελέχωση δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας...

Διαβάστε τι αναφέρουν τα επίμαχα άρθρα 3, 4 και 5:

Ωράριο και διάρκεια εργασίας (άρθρα 6, 7, 16 και 22 παρ. 1 της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ)

1. Το τακτικό ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8:00 έως 15:00.
2. Το τακτικό ωράριο των ιατρών των υπηρετούντων στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι επτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή και καθορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4, τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 5, την παρ. 3 του άρθρου 8 και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115).
3. Η εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας των ιατρών της παρ. 1 του άρθρου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες εργασίας με περίοδο αναφοράς (μέσο όρο) τους τέσσερις (4) μήνες, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών. Στον υπολογισμό του μέσου όρου δεν προσμετρώνται ή παραμένουν ουδέτερες η ετήσια άδεια και οι άδειες ασθενείας.
4.α) Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το απόλυτο όριο των εξήντα (60) ωρών εργασίας την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών.

Περισσότερα...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣ

 

Αθήνα 7.11.2017

 

Δελτίο Τύπου

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των Νοσοκομειακών ιατρών και τις θέσεις τους, σχετικά με το Σχέδιο Νόμου για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των Νοσοκομειακών Ιατρών.

Στηρίζει τις κινητοποιήσεις τους την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 και την απεργία κατά την ημέρα ψήφισης του Νομοσχεδίου στη Βουλή.

Καλεί όλους τους Νοσοκομειακούς ιατρούς να συμμετάσχουν ενεργά στις παραπάνω κινητοποιήσεις.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.