Έχουμε 106 επισκέπτες  σε σύνδεση
Ενημέρωση από τη Συνεδρίαση (1 Αυγούστου 2012) του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ E-mail

Προηγήθηκε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Μάριο Σαλμά, και συζητήθηκαν θέματα κυρίως ΕΟΠΠΥ (λόγω αρμοδιότητας).
Ενημερώσαμε τον Υπουργό για τις θέσεις μας και εκφράσαμε την αγωνία μας για την επαπειλούμενη κατάρρευση του Συστήματος Υγείας, Δημόσιου και Ιδιωτικού.
Τα ελλείμματα του ΕΟΠΥΥ, τα οποία αγγίζουν τα 5 δις ευρώ (παλαιά χρέη μέχρις τέλους 2011 3,6 δις και νέα από 1/1/2012, 1,2 δις), καθιστούν επισφαλή την πορεία του ΕΟΠΥΥ, ενώ δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση και σταθερή εισροή πόρων.
Καταθέσαμε τις απόψεις μας, για όλα τα θέματα τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία των Μονάδων
του ΕΟΠΥΥ και των ιατρών που υπηρετούν σε αυτές, καθώς και των ιατρών που είναι συμβεβλημένοι ή συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ.


Διαμαρτυρηθήκαμε για την αποδιοργάνωση των Μονάδων του ΕΟΠΥΥ, των εργαστηρίων του ΕΟΠΥΥ και την απαράδεκτη λειτουργία του ΚΕΠΑ.
Ζητήσαμε να σταματήσει το απαράδεκτο φαινόμενο, να μην πληρώνονται οι ιατροί κλινικοί και εργαστηριακοί και να ευρίσκονται έτσι σε οριακή κατάσταση λειτουργίας, ενώ οι φαρμακοποιοί εξοφλούνται κατά προτεραιότητα.
Ζητήσαμε τις ενέργειες του Υπουργού, για την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων ιατρών του ΕΟΠΥΥ που έχουν να κάνουν με θέματα μισθολογικά, επιστημονικά, μονιμοποίησης και λειτουργίας σύμφωνα και με τις προτάσεις μας.
Διαμαρτυρηθήκαμε για την απαράδεκτη λογική-τακτική του προηγούμενου Υπουργού Υγείας, κ.Α.Λοβέρδου, να ορίσει τακτικό μέλος του ΕΟΠΥΥ τον εκπρόσωπο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και αναπληρωματικό μέλος τον εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Ζητήσαμε άρση αυτής της απαράδεκτης ενέργειας-Υπουργικής απόφασης.

Καταθέσαμε τις απόψεις μας για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.

Ζητήσαμε την προμήθεια από τον ΕΟΠΥΥ ηλεκτρονικών υπολογιστών-εκτυπωτών όπου ελλείπουν και σύνδεση με το Διαδίκτυο.

Επίσης την άρση του απαράδεκτου προστίμου του 1 ευρώ. Ο Υπουργός στο σημείο αυτό υποσχέθηκε την μη έκδοση εφαρμοστικής εγκυκλίου του Νόμου για το πρόστιμο.

Όσον αφορά τη δραστική ουσία εκφράσαμε την πλήρη αντίθεσή μας και διατυπώσαμε τις ενστάσεις μας σχετικά με τον τρόπο περικοπής των φαρμακευτικών δαπανών, αλλά και τις επιβαρύνσεις των ασφαλισμένων.

Ζητήσαμε αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ως ανώτατου θεσμικού οργάνου των ιατρών και συμβούλου της Πολιτείας σε θέματα Υγείας- Περίθαλψης.

Η συζήτηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα. Ο Υπουργός άκουσε με προσοχή και υποσχέθηκε συνεργασία και ενέργειες, σύμφωνα και με τις προτάσεις μας και στα πλαίσια των Δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίασή του, αποφάσισε:

1) Προκειμένου να μην υποβαθμίζεται ο ρόλος του Π.Ι.Σ., όπως συνέβη από την προηγούμενη Πολιτική Ηγεσία, αποσύρει τον εκπρόσωπό του από αναπληρωματικό μέλος του ΕΟΠΥΥ και ζητά από τον Υπουργό να οριστεί ως τακτικό μέλος του ΕΟΠΥΥ ο εκπρόσωπος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

2) Να εντείνει τις προσπάθειές του μαζί με τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΣΑΥ και τους εκπροσώπους των άλλων Υγειονομικών Φορέων, προκειμένου να σταματήσει η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί από τις υπηρεσίες που προσφέρει σήμερα το ΤΣΑΥ, όσον αφορά τις συντάξεις (εκκρεμούν 18 μήνες) και ιατροφαρμακευτική-νοσηλευτική περίθαλψη. Απαραίτητη κάθε ενέργεια για ενίσχυση του ΤΣΑΥ με προσωπικό, έστω και μέσα από τους Υγειονομικούς Φορείς.

3) Να προχωρήσει σε κατάθεση αγωγής και ασφαλιστικών μέτρων κατά του ΕΟΠΥΥ με δέσμευση και περιουσιακών στοιχείων και εισφορών, για τις ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις προς τους ιατρούς.

4) Να συστήσει στα μέλη του – Ιατρικούς Συλλόγους – να καλέσουν τους ιατρούς της περιοχής ευθύνης τους να προχωρήσουν σε καταθέσεις αγωγών έναντι απαιτήσεων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία, δεδομένης της μη εκπλήρωσης μέχρι σήμερα της δανειακής σύμβασης για καταβολή στους παρόχους Υγείας 1,5 δις ευρώ (οι απαιτήσεις των ιατρών ανέρχονται σε περίπου 550 εκατομμύρια).

Ο παρεμβατικός ρόλος του ΠΙΣ θα είναι συνεχής.

5) Δεδομένης της μέχρι σήμερα ταλαιπωρίας των ασθενών, με ευθύνη της Πολιτείας, αλλά και ακύρωση σε πολλές περιπτώσεις της λειτουργίας των ιατρών, προβαίνουμε σε άρση της προηγουμένης απόφασής μας της 4/7/2012 σχετικά με την απαγόρευση της χειρόγραφης συνταγογράφησης και συνιστούμε στους ιατρούς να συνταγογραφούν χειρόγραφα όπου διαπιστώνεται ανεπάρκεια υποδομών και αδυναμία του Συστήματος. Ζητάμε για μια ακόμη φορά άρση του προστίμου του 1 ευρώ, ολοκλήρωση υποδομών και πρόσληψη γραμματειακής υποστήριξης, μέσω ΟΑΕΔ,για τους ιατρούς που αδυνατούν να εξοικειωθούν ακόμη με το Ηλεκτρονικό Σύστημα.

Δηλώνουμε παράλληλα, ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα αντιδράσει, με κάθε τρόπο, σε απόπειρα επιβολής του προστίμου του 1 ευρώ.

6) Επιτροπή από το Δ.Σ. θα επισκεφθεί τον ΕΟΠΥΥ, θα λάβει γνώση και θα ελέγξει καταγγελίες και φερόμενες παρανομίες-παρατυπίες, σχετικά με τη συνταγογράφηση των ιατρών και θα προτείνει στο Δ.Σ. τις αναγκαίες ενέργειες, για να σταματήσει το απαράδεκτο φαινόμενο της κατασυκοφάντησης και της διαπόμπευσης των ιατρών καθώς και της αδικαιολόγητης και αυθαίρετης σε πολλές περιπτώσεις επιβολής ποινών.

7) Θα απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΟΡΜΕ), προκειμένου να έχει τις απόψεις της σχετικά με την διασφάλιση του απορρήτου – προσωπικών δεδομένων, της Ηλεκτρονικής Καταχώρησης.

8) Θα γίνουν επανειλημμένες συνεδριάσεις εντός του Σεπτεμβρίου και καθορίστηκαν ομάδες εργασίας για επεξεργασία θεμάτων σχετικά, με το ΤΣΑΥ, ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομεία, Ιατρική Νομοθεσία, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να εισηγηθεί κατά την συνάντηση των Προέδρων, που χρονολογικά τοποθετείται τέλος Σεπτεμβρίου-αρχές Οκτωβρίου, τις αναγκαίες ενέργειες προς λήψη αποφάσεων, μετά όμως από επεξεργασία και διαβοΰλευση.

Τέλος δηλώνουμε σε κάθε κατεύθυνση ότι ο Π.Ι.Σ. θα προσπαθήσει να σταθεί ανάχωμα σε κάθε προσπάθεια περαιτέρω υποβάθμισης της Υγείας-Περίθαλψης, αλλά και της φαλκίδευσης των δικαιωμάτων των ιατρών αντιδρώντας με κάθε τρόπο.

Από την Πολιτεία ζητάμε να αναβαθμίσει, συνεργαζόμενη, το ρόλο του Π.Ι.Σ. και από τους Ιατρικούς Συλλόγους να σταθούν παραστάτες στο Δ.Σ. του Π.Ι.Σ., που μέσα σε κρίσιμες συνθήκες καταβάλει προσπάθειες για να σταθεί όρθιο και να μην καταρρεύσει το Σύστημα Υγείας-Περίθαλφης, να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της Πολιτείας και να ενισχυθεί η βιωσιμότητα, το κύρος και η αξιοπρέπεια του ιατρικού κόσμου.

 

 

 
Copyright © 2012 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.
Ξ. Τριανταφυλλίδη 19 Κοζάνη 5011 TΗΛ: 2461034652
Για καλύτερη εμφάνιση χρησιμοποιείτε τον Firefox
ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

Εκδόθηκε το ΦΕΚ για τον χρόνο εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών

  • Από Μαρία Τσιλιμιγκάκη
  • 17 Νοεμβρίου 2017 |

Είναι απορίας άξιο να δούμε πως και που θα εφαρμοστεί το νέο ωράριο εργασίας των γιατρών καθώς η υποστελέχωση δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας...

Διαβάστε τι αναφέρουν τα επίμαχα άρθρα 3, 4 και 5:

Ωράριο και διάρκεια εργασίας (άρθρα 6, 7, 16 και 22 παρ. 1 της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ)

1. Το τακτικό ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8:00 έως 15:00.
2. Το τακτικό ωράριο των ιατρών των υπηρετούντων στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι επτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή και καθορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4, τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 5, την παρ. 3 του άρθρου 8 και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115).
3. Η εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας των ιατρών της παρ. 1 του άρθρου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες εργασίας με περίοδο αναφοράς (μέσο όρο) τους τέσσερις (4) μήνες, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών. Στον υπολογισμό του μέσου όρου δεν προσμετρώνται ή παραμένουν ουδέτερες η ετήσια άδεια και οι άδειες ασθενείας.
4.α) Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το απόλυτο όριο των εξήντα (60) ωρών εργασίας την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών.

Περισσότερα...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣ

 

Αθήνα 7.11.2017

 

Δελτίο Τύπου

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των Νοσοκομειακών ιατρών και τις θέσεις τους, σχετικά με το Σχέδιο Νόμου για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των Νοσοκομειακών Ιατρών.

Στηρίζει τις κινητοποιήσεις τους την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 και την απεργία κατά την ημέρα ψήφισης του Νομοσχεδίου στη Βουλή.

Καλεί όλους τους Νοσοκομειακούς ιατρούς να συμμετάσχουν ενεργά στις παραπάνω κινητοποιήσεις.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.

 

 
Ι.Σ.Μαγνησίας προς Πρόεδρο Π.Ι.Σ.

Επιστολή ΙΣ Μαγνησίας προς τον Πρόεδρο του ΠΙΣ

Βόλος, 31/10/2017

Προς τον

Πρόεδρο του Π.Ι.Σ.

κύριο Μιχαήλ Βλασταράκο - Αρ.Πρωτ.: 001342

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ Π.Ι.Σ.

Κύριε πρόεδρε,

ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας (Ι.Σ.Μ.) στο Δ.Σ. της 30ης Οκτωβρίου 2017 αποφάσισε ομόφωνα με παρόντα και τα 11 μέλη του να σας αποστείλει την επιστολή που ακολουθεί για όσα μας αφορούν:

Ο Ι.Σ.Μ. παρακολουθεί τις αρνητικές εξελίξεις που αφορούν στο ιατρικό σώμα και ανησυχεί ιδιαίτερα γι’ αυτό.

Ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη είναι η πρόσφατη απόφαση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για συμψηφισμό των οφειλομένων ποσών προς τους κλινικοεργαστηριακούς και εργαστηριακούς συμβεβλημένους ιατρούς με τον Οργανισμό, με το claw –back και rebate, που αφορά στον καθένα από αυτούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, μετά τον συμψηφισμό, οι περισσότεροι από αυτούς τους συναδέλφους μας που έχουν μικρά και μεσαία ιατρεία να καλούνται να επιστρέψουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τελεσιγραφικώς τεράστια ποσά, γεγονός που τους οδηγεί σε οικονομική ασφυξία και σε κλείσιμο των ιατρείων τους.

Το κυριότερο όμως είναι ότι τίθεται θέμα ηθικής τάξης διότι ενεργοποιήθηκε όλως αιφνιδίως η υπουργική απόφαση του 2014 που με αυθαίρετο και άγνωστο τρόπο καθόριζε το ατομικό πλαφόν ανά πάροχο, χωρίς όμως παράλληλα να επιτρέπει στον συμβεβλημένο ιατρό να διακόπτει την παροχή των υπηρεσιών του προς τους ασφαλισμένους, όταν συμπληρώσει το ατομικό του πλαφόν.

Αντιθέτως υπάρχει και η σχετική οδηγία της διοίκησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που το απαγορεύει, απειλώντας με ποινές τους ιατρούς που διακόπτουν την παροχή υπηρεσιών τους προς τους ασφαλισμένους όταν συμπληρώσουν το ατομικό τους πλαφόν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι συμβεβλημένοι ιατροί να συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ασχέτως του ορίου που τους καθορίσθηκε, και βεβαίως αυτό οδήγησε στο να καλούνται σήμερα οι περισσότεροι από αυτούς τους συναδέλφους να επιστρέψουν τεράστια ποσά, γεγονός που απειλεί την βιωσιμότητα των ιατρείων τους.

Με το πονηρό αυτό τέχνασμα οι ασφαλισμένοι όλης της χώρας εξυπηρετήθηκαν με απόλυτα ικανοποιητικό τρόπο, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καμαρώνει που κάλυψε τις ανάγκες σε εξετάσεις του πληθυσμού και οι ιατροί ως κορόιδα, καλούνται να πληρώσουν, αντί να αμειφθούν, για τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που παρείχαν στους ασφαλισμένους όλα αυτά τα χρόνια.

Κύριε πρόεδρε γιατί επετράπη να υλοποιηθεί η απαράδεκτη αυτή απόφαση εις βάρος των συναδέλφων μας από αυτούς που λόγω θεσμικής θέσεως θα έπρεπε να την αποτρέψουν;

Όπως είναι αυτονόητο άμεσα θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες από τον Π.Ι.Σ. προκειμένου να αποσοβηθούν οι ιδιαίτερα καταστροφικές και ανήθικες αυτές αποφάσεις που πλήττουν τους ιατρούς όλης της χώρας, που βρίσκονται σε απόγνωση και είναι δικαιολογημένα εξοργισμένοι από αυτές τις εξελίξεις.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας προτείνει :

Περισσότερα...