Έχουμε 154 επισκέπτες  σε σύνδεση
Ενημέρωση από τη Συνεδρίαση (1 Αυγούστου 2012) του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ E-mail

Προηγήθηκε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Μάριο Σαλμά, και συζητήθηκαν θέματα κυρίως ΕΟΠΠΥ (λόγω αρμοδιότητας).
Ενημερώσαμε τον Υπουργό για τις θέσεις μας και εκφράσαμε την αγωνία μας για την επαπειλούμενη κατάρρευση του Συστήματος Υγείας, Δημόσιου και Ιδιωτικού.
Τα ελλείμματα του ΕΟΠΥΥ, τα οποία αγγίζουν τα 5 δις ευρώ (παλαιά χρέη μέχρις τέλους 2011 3,6 δις και νέα από 1/1/2012, 1,2 δις), καθιστούν επισφαλή την πορεία του ΕΟΠΥΥ, ενώ δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση και σταθερή εισροή πόρων.
Καταθέσαμε τις απόψεις μας, για όλα τα θέματα τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία των Μονάδων
του ΕΟΠΥΥ και των ιατρών που υπηρετούν σε αυτές, καθώς και των ιατρών που είναι συμβεβλημένοι ή συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ.


Διαμαρτυρηθήκαμε για την αποδιοργάνωση των Μονάδων του ΕΟΠΥΥ, των εργαστηρίων του ΕΟΠΥΥ και την απαράδεκτη λειτουργία του ΚΕΠΑ.
Ζητήσαμε να σταματήσει το απαράδεκτο φαινόμενο, να μην πληρώνονται οι ιατροί κλινικοί και εργαστηριακοί και να ευρίσκονται έτσι σε οριακή κατάσταση λειτουργίας, ενώ οι φαρμακοποιοί εξοφλούνται κατά προτεραιότητα.
Ζητήσαμε τις ενέργειες του Υπουργού, για την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων ιατρών του ΕΟΠΥΥ που έχουν να κάνουν με θέματα μισθολογικά, επιστημονικά, μονιμοποίησης και λειτουργίας σύμφωνα και με τις προτάσεις μας.
Διαμαρτυρηθήκαμε για την απαράδεκτη λογική-τακτική του προηγούμενου Υπουργού Υγείας, κ.Α.Λοβέρδου, να ορίσει τακτικό μέλος του ΕΟΠΥΥ τον εκπρόσωπο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και αναπληρωματικό μέλος τον εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Ζητήσαμε άρση αυτής της απαράδεκτης ενέργειας-Υπουργικής απόφασης.

Καταθέσαμε τις απόψεις μας για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.

Ζητήσαμε την προμήθεια από τον ΕΟΠΥΥ ηλεκτρονικών υπολογιστών-εκτυπωτών όπου ελλείπουν και σύνδεση με το Διαδίκτυο.

Επίσης την άρση του απαράδεκτου προστίμου του 1 ευρώ. Ο Υπουργός στο σημείο αυτό υποσχέθηκε την μη έκδοση εφαρμοστικής εγκυκλίου του Νόμου για το πρόστιμο.

Όσον αφορά τη δραστική ουσία εκφράσαμε την πλήρη αντίθεσή μας και διατυπώσαμε τις ενστάσεις μας σχετικά με τον τρόπο περικοπής των φαρμακευτικών δαπανών, αλλά και τις επιβαρύνσεις των ασφαλισμένων.

Ζητήσαμε αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ως ανώτατου θεσμικού οργάνου των ιατρών και συμβούλου της Πολιτείας σε θέματα Υγείας- Περίθαλψης.

Η συζήτηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα. Ο Υπουργός άκουσε με προσοχή και υποσχέθηκε συνεργασία και ενέργειες, σύμφωνα και με τις προτάσεις μας και στα πλαίσια των Δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίασή του, αποφάσισε:

1) Προκειμένου να μην υποβαθμίζεται ο ρόλος του Π.Ι.Σ., όπως συνέβη από την προηγούμενη Πολιτική Ηγεσία, αποσύρει τον εκπρόσωπό του από αναπληρωματικό μέλος του ΕΟΠΥΥ και ζητά από τον Υπουργό να οριστεί ως τακτικό μέλος του ΕΟΠΥΥ ο εκπρόσωπος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

2) Να εντείνει τις προσπάθειές του μαζί με τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΣΑΥ και τους εκπροσώπους των άλλων Υγειονομικών Φορέων, προκειμένου να σταματήσει η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί από τις υπηρεσίες που προσφέρει σήμερα το ΤΣΑΥ, όσον αφορά τις συντάξεις (εκκρεμούν 18 μήνες) και ιατροφαρμακευτική-νοσηλευτική περίθαλψη. Απαραίτητη κάθε ενέργεια για ενίσχυση του ΤΣΑΥ με προσωπικό, έστω και μέσα από τους Υγειονομικούς Φορείς.

3) Να προχωρήσει σε κατάθεση αγωγής και ασφαλιστικών μέτρων κατά του ΕΟΠΥΥ με δέσμευση και περιουσιακών στοιχείων και εισφορών, για τις ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις προς τους ιατρούς.

4) Να συστήσει στα μέλη του – Ιατρικούς Συλλόγους – να καλέσουν τους ιατρούς της περιοχής ευθύνης τους να προχωρήσουν σε καταθέσεις αγωγών έναντι απαιτήσεων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία, δεδομένης της μη εκπλήρωσης μέχρι σήμερα της δανειακής σύμβασης για καταβολή στους παρόχους Υγείας 1,5 δις ευρώ (οι απαιτήσεις των ιατρών ανέρχονται σε περίπου 550 εκατομμύρια).

Ο παρεμβατικός ρόλος του ΠΙΣ θα είναι συνεχής.

5) Δεδομένης της μέχρι σήμερα ταλαιπωρίας των ασθενών, με ευθύνη της Πολιτείας, αλλά και ακύρωση σε πολλές περιπτώσεις της λειτουργίας των ιατρών, προβαίνουμε σε άρση της προηγουμένης απόφασής μας της 4/7/2012 σχετικά με την απαγόρευση της χειρόγραφης συνταγογράφησης και συνιστούμε στους ιατρούς να συνταγογραφούν χειρόγραφα όπου διαπιστώνεται ανεπάρκεια υποδομών και αδυναμία του Συστήματος. Ζητάμε για μια ακόμη φορά άρση του προστίμου του 1 ευρώ, ολοκλήρωση υποδομών και πρόσληψη γραμματειακής υποστήριξης, μέσω ΟΑΕΔ,για τους ιατρούς που αδυνατούν να εξοικειωθούν ακόμη με το Ηλεκτρονικό Σύστημα.

Δηλώνουμε παράλληλα, ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα αντιδράσει, με κάθε τρόπο, σε απόπειρα επιβολής του προστίμου του 1 ευρώ.

6) Επιτροπή από το Δ.Σ. θα επισκεφθεί τον ΕΟΠΥΥ, θα λάβει γνώση και θα ελέγξει καταγγελίες και φερόμενες παρανομίες-παρατυπίες, σχετικά με τη συνταγογράφηση των ιατρών και θα προτείνει στο Δ.Σ. τις αναγκαίες ενέργειες, για να σταματήσει το απαράδεκτο φαινόμενο της κατασυκοφάντησης και της διαπόμπευσης των ιατρών καθώς και της αδικαιολόγητης και αυθαίρετης σε πολλές περιπτώσεις επιβολής ποινών.

7) Θα απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΟΡΜΕ), προκειμένου να έχει τις απόψεις της σχετικά με την διασφάλιση του απορρήτου – προσωπικών δεδομένων, της Ηλεκτρονικής Καταχώρησης.

8) Θα γίνουν επανειλημμένες συνεδριάσεις εντός του Σεπτεμβρίου και καθορίστηκαν ομάδες εργασίας για επεξεργασία θεμάτων σχετικά, με το ΤΣΑΥ, ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομεία, Ιατρική Νομοθεσία, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να εισηγηθεί κατά την συνάντηση των Προέδρων, που χρονολογικά τοποθετείται τέλος Σεπτεμβρίου-αρχές Οκτωβρίου, τις αναγκαίες ενέργειες προς λήψη αποφάσεων, μετά όμως από επεξεργασία και διαβοΰλευση.

Τέλος δηλώνουμε σε κάθε κατεύθυνση ότι ο Π.Ι.Σ. θα προσπαθήσει να σταθεί ανάχωμα σε κάθε προσπάθεια περαιτέρω υποβάθμισης της Υγείας-Περίθαλψης, αλλά και της φαλκίδευσης των δικαιωμάτων των ιατρών αντιδρώντας με κάθε τρόπο.

Από την Πολιτεία ζητάμε να αναβαθμίσει, συνεργαζόμενη, το ρόλο του Π.Ι.Σ. και από τους Ιατρικούς Συλλόγους να σταθούν παραστάτες στο Δ.Σ. του Π.Ι.Σ., που μέσα σε κρίσιμες συνθήκες καταβάλει προσπάθειες για να σταθεί όρθιο και να μην καταρρεύσει το Σύστημα Υγείας-Περίθαλφης, να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της Πολιτείας και να ενισχυθεί η βιωσιμότητα, το κύρος και η αξιοπρέπεια του ιατρικού κόσμου.

 

 

 
Copyright © 2012 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.
Ξ. Τριανταφυλλίδη 19 Κοζάνη 5011 TΗΛ: 2461034652
Για καλύτερη εμφάνιση χρησιμοποιείτε τον Firefox
«Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπομπών για την πρόσβαση στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας»

«Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπομπών για την πρόσβαση στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας» πατήστε εδώ

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΔΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Π.Ε) HELLENIC PROFESSIONAL UNION OF INTERNISTS (H.P.U.I.)

18 Ιουνίου 2018

 

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

 

Οι συνάδελφοι που ορίζουν σήμερα τις πολιτικές υγείας, στο πρόσφατο παρελθόν ζήτησαν στήριξη των συναδέλφων σε θεσμικά όργανα ιατρών με βασικό επιχείρημα τα απειλούμενα δικαιώματα του αυτοαπασχολούμενου ιατρού, αλλά εμφανίζουν πλέον συμβάσεις χειρότερες και από των πολυεθνικών, που αντιμάχονται με τόσο σθένος.

Για άλλη μια φορά ο γνωστός υποτελής β συμβαλλόμενος (οικογενειακός ιατρός και στο άμεσο μέλλον ο ειδικός ιατρός ) δεν έχει δικαιώματα, αλλά μόνο υποχρεώσεις και ως συνήθως ο Α συμβαλλόμενος (στις σημερινές συμβάσεις κ.Γεωργακόπουλος ) μόνο δικαιώματα.

Για άλλη μια φορά η διασφάλιση της σωστής πρακτικής του ιατρού και της σύμβασης γίνεται με απαγορεύσεις, πρόστιμα και υποχρεώσεις υπονοώντας, ότι εκ πρώιμου ο ιατρός θα παρουσιάσει αντιδεοντολογική συμπεριφορά.

Περισσότερα...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ

ΕΝΙ - ΕΟΠΥΥ

ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ 18/6/2018

 

 

Με αιφνιδιαστική ανακοίνωση η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αναγγέλλει τη διακοπή των υφιστάμενων συμβάσεων με παθολόγους, γενικούς ιατρούς και παιδιάτρους από 15/07/18.

Πρόκειται για μνημείο άσκησης παράνομης και καταχρηστικής εξουσίας, με σκοπό τον ωμό εκβιασμό των 2.000 αυτών ιατρών ώστε να συμμετάσχουν στη νέα προκήρυξη.

Οι ιατροί αυτοί “απολύονται” με μία ανακοίνωση, έχοντας υπηρετήσει 6 χρόνια τους ασφαλισμένους, παρά τις μεγάλες αντιξοότητες στην πληρωμή των δεδουλευμένων τους από τον Οργανισμό.

Με ένα διακόπτη, καταργούνται 4,8 εκατ δωρεάν επισκέψεις από την ΠΦΥ, χωρίς να υπάρχει επάρκεια στον αριθμό των οικογενειακών ιατρών ούτε στοιχειώδης ενημέρωση για τον  τρόπο “αντιστοίχισης” των ασθενών σε αυτούς.

Οι παγίδες της νέας προκήρυξης έχουν αναλυθεί διεξοδικά στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ και η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων και των νέων ιατρών απέρριψε το σκεπτικό της νέας κατάπτυστης σύμβασης, η οποία παραπέμπει σε συνθήκες δουλοπαροικίας και ακραίας εκμετάλλευσης του ιδιωτικού ιατρικού έργου.   Τα ιατρεία των συμβεβλημένων Ο.Ι. θα τελούν υπό επίταξη για ένα χρόνο με οικονομικούς όρους τριτοκοσμικής χώρας, υπό το ζυγό διατακτικών παραγγελμάτων και μετά θα εξοστρακισθούν από το δημόσιο σύστημα ΠΦΥ σαν να είναι ενοχλητικά κουνούπια.

Εφιστάται η προσοχή των συμβεβλημένων παθολόγων, γενικών ιατρών και παιδιάτρων ότι δεν θα αποζημιωθούν τις προγραμματισμένες επισκέψεις από τις 16/7/2018 και επομένως θα πρέπει να προβούν σε ενημέρωση των ασφαλισμένων.

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι θεωρούμε πρωτοφανές και απαράδεκτο, το πείραμα του ΥΥΚΑ εις βάρος της υγείας των πολιτών, των χρόνιων ασθενών και των συνταξιούχων, με δυνητικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, για το οποίο θα απευθυνθούμε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Παραμένουμε στην υπηρεσία του πολίτη επιλέγοντας την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία στην άσκηση του ιατρικού έργου.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος              Ο Γενικός Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου   Χρήστος Παπασιδέρης