Ενημέρωση από τη Συνεδρίαση (1 Αυγούστου 2012) του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ
Έχουμε 107 επισκέπτες  σε σύνδεση
Ενημέρωση από τη Συνεδρίαση (1 Αυγούστου 2012) του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ E-mail

Προηγήθηκε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Μάριο Σαλμά, και συζητήθηκαν θέματα κυρίως ΕΟΠΠΥ (λόγω αρμοδιότητας).
Ενημερώσαμε τον Υπουργό για τις θέσεις μας και εκφράσαμε την αγωνία μας για την επαπειλούμενη κατάρρευση του Συστήματος Υγείας, Δημόσιου και Ιδιωτικού.
Τα ελλείμματα του ΕΟΠΥΥ, τα οποία αγγίζουν τα 5 δις ευρώ (παλαιά χρέη μέχρις τέλους 2011 3,6 δις και νέα από 1/1/2012, 1,2 δις), καθιστούν επισφαλή την πορεία του ΕΟΠΥΥ, ενώ δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση και σταθερή εισροή πόρων.
Καταθέσαμε τις απόψεις μας, για όλα τα θέματα τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία των Μονάδων
του ΕΟΠΥΥ και των ιατρών που υπηρετούν σε αυτές, καθώς και των ιατρών που είναι συμβεβλημένοι ή συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ.


Διαμαρτυρηθήκαμε για την αποδιοργάνωση των Μονάδων του ΕΟΠΥΥ, των εργαστηρίων του ΕΟΠΥΥ και την απαράδεκτη λειτουργία του ΚΕΠΑ.
Ζητήσαμε να σταματήσει το απαράδεκτο φαινόμενο, να μην πληρώνονται οι ιατροί κλινικοί και εργαστηριακοί και να ευρίσκονται έτσι σε οριακή κατάσταση λειτουργίας, ενώ οι φαρμακοποιοί εξοφλούνται κατά προτεραιότητα.
Ζητήσαμε τις ενέργειες του Υπουργού, για την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων ιατρών του ΕΟΠΥΥ που έχουν να κάνουν με θέματα μισθολογικά, επιστημονικά, μονιμοποίησης και λειτουργίας σύμφωνα και με τις προτάσεις μας.
Διαμαρτυρηθήκαμε για την απαράδεκτη λογική-τακτική του προηγούμενου Υπουργού Υγείας, κ.Α.Λοβέρδου, να ορίσει τακτικό μέλος του ΕΟΠΥΥ τον εκπρόσωπο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και αναπληρωματικό μέλος τον εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Ζητήσαμε άρση αυτής της απαράδεκτης ενέργειας-Υπουργικής απόφασης.

Καταθέσαμε τις απόψεις μας για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.

Ζητήσαμε την προμήθεια από τον ΕΟΠΥΥ ηλεκτρονικών υπολογιστών-εκτυπωτών όπου ελλείπουν και σύνδεση με το Διαδίκτυο.

Επίσης την άρση του απαράδεκτου προστίμου του 1 ευρώ. Ο Υπουργός στο σημείο αυτό υποσχέθηκε την μη έκδοση εφαρμοστικής εγκυκλίου του Νόμου για το πρόστιμο.

Όσον αφορά τη δραστική ουσία εκφράσαμε την πλήρη αντίθεσή μας και διατυπώσαμε τις ενστάσεις μας σχετικά με τον τρόπο περικοπής των φαρμακευτικών δαπανών, αλλά και τις επιβαρύνσεις των ασφαλισμένων.

Ζητήσαμε αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ως ανώτατου θεσμικού οργάνου των ιατρών και συμβούλου της Πολιτείας σε θέματα Υγείας- Περίθαλψης.

Η συζήτηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα. Ο Υπουργός άκουσε με προσοχή και υποσχέθηκε συνεργασία και ενέργειες, σύμφωνα και με τις προτάσεις μας και στα πλαίσια των Δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίασή του, αποφάσισε:

1) Προκειμένου να μην υποβαθμίζεται ο ρόλος του Π.Ι.Σ., όπως συνέβη από την προηγούμενη Πολιτική Ηγεσία, αποσύρει τον εκπρόσωπό του από αναπληρωματικό μέλος του ΕΟΠΥΥ και ζητά από τον Υπουργό να οριστεί ως τακτικό μέλος του ΕΟΠΥΥ ο εκπρόσωπος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

2) Να εντείνει τις προσπάθειές του μαζί με τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΣΑΥ και τους εκπροσώπους των άλλων Υγειονομικών Φορέων, προκειμένου να σταματήσει η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί από τις υπηρεσίες που προσφέρει σήμερα το ΤΣΑΥ, όσον αφορά τις συντάξεις (εκκρεμούν 18 μήνες) και ιατροφαρμακευτική-νοσηλευτική περίθαλψη. Απαραίτητη κάθε ενέργεια για ενίσχυση του ΤΣΑΥ με προσωπικό, έστω και μέσα από τους Υγειονομικούς Φορείς.

3) Να προχωρήσει σε κατάθεση αγωγής και ασφαλιστικών μέτρων κατά του ΕΟΠΥΥ με δέσμευση και περιουσιακών στοιχείων και εισφορών, για τις ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις προς τους ιατρούς.

4) Να συστήσει στα μέλη του – Ιατρικούς Συλλόγους – να καλέσουν τους ιατρούς της περιοχής ευθύνης τους να προχωρήσουν σε καταθέσεις αγωγών έναντι απαιτήσεων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία, δεδομένης της μη εκπλήρωσης μέχρι σήμερα της δανειακής σύμβασης για καταβολή στους παρόχους Υγείας 1,5 δις ευρώ (οι απαιτήσεις των ιατρών ανέρχονται σε περίπου 550 εκατομμύρια).

Ο παρεμβατικός ρόλος του ΠΙΣ θα είναι συνεχής.

5) Δεδομένης της μέχρι σήμερα ταλαιπωρίας των ασθενών, με ευθύνη της Πολιτείας, αλλά και ακύρωση σε πολλές περιπτώσεις της λειτουργίας των ιατρών, προβαίνουμε σε άρση της προηγουμένης απόφασής μας της 4/7/2012 σχετικά με την απαγόρευση της χειρόγραφης συνταγογράφησης και συνιστούμε στους ιατρούς να συνταγογραφούν χειρόγραφα όπου διαπιστώνεται ανεπάρκεια υποδομών και αδυναμία του Συστήματος. Ζητάμε για μια ακόμη φορά άρση του προστίμου του 1 ευρώ, ολοκλήρωση υποδομών και πρόσληψη γραμματειακής υποστήριξης, μέσω ΟΑΕΔ,για τους ιατρούς που αδυνατούν να εξοικειωθούν ακόμη με το Ηλεκτρονικό Σύστημα.

Δηλώνουμε παράλληλα, ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα αντιδράσει, με κάθε τρόπο, σε απόπειρα επιβολής του προστίμου του 1 ευρώ.

6) Επιτροπή από το Δ.Σ. θα επισκεφθεί τον ΕΟΠΥΥ, θα λάβει γνώση και θα ελέγξει καταγγελίες και φερόμενες παρανομίες-παρατυπίες, σχετικά με τη συνταγογράφηση των ιατρών και θα προτείνει στο Δ.Σ. τις αναγκαίες ενέργειες, για να σταματήσει το απαράδεκτο φαινόμενο της κατασυκοφάντησης και της διαπόμπευσης των ιατρών καθώς και της αδικαιολόγητης και αυθαίρετης σε πολλές περιπτώσεις επιβολής ποινών.

7) Θα απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΟΡΜΕ), προκειμένου να έχει τις απόψεις της σχετικά με την διασφάλιση του απορρήτου – προσωπικών δεδομένων, της Ηλεκτρονικής Καταχώρησης.

8) Θα γίνουν επανειλημμένες συνεδριάσεις εντός του Σεπτεμβρίου και καθορίστηκαν ομάδες εργασίας για επεξεργασία θεμάτων σχετικά, με το ΤΣΑΥ, ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομεία, Ιατρική Νομοθεσία, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να εισηγηθεί κατά την συνάντηση των Προέδρων, που χρονολογικά τοποθετείται τέλος Σεπτεμβρίου-αρχές Οκτωβρίου, τις αναγκαίες ενέργειες προς λήψη αποφάσεων, μετά όμως από επεξεργασία και διαβοΰλευση.

Τέλος δηλώνουμε σε κάθε κατεύθυνση ότι ο Π.Ι.Σ. θα προσπαθήσει να σταθεί ανάχωμα σε κάθε προσπάθεια περαιτέρω υποβάθμισης της Υγείας-Περίθαλψης, αλλά και της φαλκίδευσης των δικαιωμάτων των ιατρών αντιδρώντας με κάθε τρόπο.

Από την Πολιτεία ζητάμε να αναβαθμίσει, συνεργαζόμενη, το ρόλο του Π.Ι.Σ. και από τους Ιατρικούς Συλλόγους να σταθούν παραστάτες στο Δ.Σ. του Π.Ι.Σ., που μέσα σε κρίσιμες συνθήκες καταβάλει προσπάθειες για να σταθεί όρθιο και να μην καταρρεύσει το Σύστημα Υγείας-Περίθαλφης, να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της Πολιτείας και να ενισχυθεί η βιωσιμότητα, το κύρος και η αξιοπρέπεια του ιατρικού κόσμου.

 

 

 
Copyright © 2012 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.
Ξ. Τριανταφυλλίδη 19 Κοζάνη 5011 TΗΛ: 2461034652
Για καλύτερη εμφάνιση χρησιμοποιείτε τον Firefox
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

 

Αγαπητέ ασφαλισμένε,το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ εφαρμόζουν από 1/8/2018 το θεσμό του οικογενειακού ιατρού, παρά τη γενική κατακραυγή του ιατρικού σώματος και χωρίς να υπάρχει επάρκεια ιατρικού δυναμικού που να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών σε Πανελλαδικό επίπεδο καταγγέλλοντας μονομερώς Πανελλαδικά περίπου 2.000 συμβάσεις παθολόγων, γενικών ιατρών και παιδιάτρων του δικτύου των συμβεβλημένων ιατρών και καταργώντας περίπου 4,8 εκατ. δωρεάν επισκέψεις προς τους πολίτες. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί για τη νέα προκήρυξη του ΕΟΠΥΥ αριθμούν 465 σε όλη τη χώρα.

 

Σύσσωμος ο ιατρικός κόσμος έχει στραφεί κατά του νέου συστήματος αφού εισάγει  αιφνίδια πρωτοφανή συρρίκνωση των σημείων παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον ιδιωτικό τομέα με υποχρεώσεις που επιβαρύνουν σημαντικά τις πάγιες λειτουργικές δαπάνες του ιδιωτικού ιατρείου και απαξιωτικούς όρους αποζημίωσης του ιατρικού δυναμικού της χώρας που εξαϋλώνονται από την υπέρμετρη φορολόγηση και ασφαλιστική επιβάρυνση. Η προβληματική υγειονομική χαρτογράφηση, η έλλειψη πλαισιωμένης διοικητικής διαδικασίας, τα εμπόδια πρόσβασης των ασθενών στο δημόσιο σύστημα εισάγουν δυνητικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία με την επερχόμενη απασφάλιση του πληθυσμού σε πολλές περιοχές της χώρας.

 

Αγαπητέ ασφαλισμένε,

 

Σήμερα ξεκινάει μία εξαιρετικά δύσκολη, υποβαθμισμένη και αβέβαιη πορεία του ασθενούς στο δημόσιο σύστημα ΠΦΥ. Η αναζήτηση οικογενειακού ιατρού αποτελεί μία ακανθώδη περιπέτεια χωρίς τέλος. Οι πανάκριβες ασφαλιστικές εισφορές που αποδίδουμε όλοι στον ΕΦΚΑ/ΕΟΠΥΥ οδηγούν σε παροχή υπηρεσιών υγείας μέσα στα πλαίσια ενός ασφυκτικά κλειστού και απάνθρωπου συστήματος, που θα έχει μειωμένο ή αρνητικό αποτέλεσμα στην καθημερινή ιατρική πρακτική του Ασφαλιστικού τους Ταμείου.

 

Ως θεράποντες ιατροί, παραμένουμε στην υπηρεσία του πολίτη επιλέγοντας την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία στην άσκηση του ιατρικού έργου.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ

 

ΕΝΙ - ΕΟΠΥΥ

ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΕΝΙ - ΕΟΠΥΥ ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ 3/8/2018Αλαλούμ και χαοτική κατάσταση στην ΠΦΥ με δυνητικούς κινδύνους για την ατομική και δημόσια υγεία των πολιτών Από 01/08 γινόμαστε μάρτυρες μιας τραγελαφικής κατάστασης στην ΠΦΥ με τους ασφαλισμένους να αναζητούν απεγνωσμένα οικογενειακό ιατρό.μετά από απανωτά τηλέφωνα σε παθολόγους, γενικούς ιατρούς και παιδιάτρους του ιδιωτικού τομέα. Η συνέχεια της αναζήτησης στις τοπικές μονάδες, κέντρα υγείας αποβαίνει πολλές φορές άκαρπη καθώς τους γνωστοποιείται ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση για τη διαδικασία εγγραφής σε οικογενειακό ιατρό. Για τους τυχερούς που εξασφάλισαν ηλεκτρονική πρόσβαση και δήλωση εγγραφής σε οικογενειακό ιατρό, δεν υπάρχει γνωστοποίηση της περαιτέρω διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής και την κατάρτιση του ηλεκτρονικού φακέλου, γεγονός που απαιτεί χρόνο καθώς δεν υπάρχουν οδηγίες ή εξοικείωση των υπαλλήλων με την πλατφόρμα εγγραφής. Πολλοί νομοί της χώρας, ακριτικές και νησιωτικές περιοχές που δέχονται μεγάλα κύματα μεταναστευτικών ροών αντιμετωπίζουν ήδη τις συνέπειες της μαζικής απασφάλισης του πληθυσμού, καθώς η κακή χαρτογράφηση και ο ατελής σχεδιασμός έχει επιφέρει τεράστια κενά στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας αποκαρδιώνει τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, οι οποίοι αγωνιούν να βρουν σημείο πρόσβασης στις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας καταλήγοντας να επιβαρυνθούν το αντίτιμο της επίσκεψης ώστε να αποφύγουν την ορθοστασία και την ταλαιπωρία. Άλλοι προσπαθούν να εξασφαλίσουν ραντεβού στα νοσοκομεία, όπου εισπράττουν την άγνοια του προσωπικού για το πλαίσιο λειτουργίας του νέου θεσμού. Σύγχυση και καχυποψία στους πολίτες προκαλεί η παραμονή των ονομάτων των ιατρών που τους καταγγέλθηκε η σύμβαση από τον ΕΟΠΥΥ, στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Προφανώς το γεγονός αυτό εμπεριέχει σκοπιμότητα ώστε να υπάρχει μία θολή εικόνα για την παταγώδη αποτυχία μίας μεταρρύθμισης που σχεδιάστηκε άναρχα επί χάρτου, χωρίς ρεαλιστική χαρτογράφηση παρά την ολοκληρωτική αντίδραση του ιατρικού κόσμου. Η ίδια σκοπιμότητα προσπαθεί να πείσει τους ανίδεους, περί του στρεβλού "παλιού" συστήματος όταν γνωρίζουν οι άπαντες ότι οι επισκέψεις δεν μπορούσαν να εκτελεσθούν τις πρώτες ημέρες του μήνα παρά μόνο με το ανώτατο όριο των 20 επισκέψεων την ημέρα, χαρτογραφημένες και ελεγχόμενες από το ηλεκτρονικό σύστημα. Η αλήθεια είναι συγκεκριμένη. Περίπου 2.000 συμβάσεις παθολόγων, γενικών ιατρών και παιδιάτρων καταγγέλθηκαν αιφνιδιαστικά και αντικαταστάθηκαν με 465 νέες συμβάσεις ΕΟΠΥΥ. ( αρνητική μεταβολή κατά 77%). Η δε παρουσία 280 περίπου ιατρών στις ΤΟ.ΜΥ δεν είναι ικανή να ικανοποιήσει την νομοθετική αναλογία οικογενειακού ιατρού ανά 2.250 κατοίκους. Λιγότερο από 1.000 ιατροί για 11 εκατ Έλληνες. Τονίζεται ότι η καταναγκαστική επίταξη των υπηρετούντων ιατρών (παθολόγων, γενικών ιατρών και παιδιάτρων) στα κέντρα υγείας (αστικά / αγροτικά) έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους κόλπους των ιατρών του ΕΣΥ, καθώς η σύμβασή τους εμπεριέχει καθηκοντολόγιο ασυμβίβαστο με την ταυτόχρονη λειτουργία τους ως οικογενειακοί ιατροί. Λόγω της ύπαρξης σοβαρών δυνητικών κινδύνων για την ατομική και δημόσια υγεία των πολιτών και λόγω καταχρηστικής και παράνομης συμπεριφοράς του Οργανισμού κατά των νόμιμων δικαιωμάτων των συμβεβλημένων ιατρών, η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ έχει καταφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης, αναστολής και προσωρινή διαταγή κατά της μονομερούς κατάργησης των παλιών συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ. Παραθέτουμε ένα ενημερωτικό σημείωμα για τους ασφαλισμένους, ως μία οφειλόμενη απάντηση στην ατελείωτη λασπολογία και στη καθοδηγούμενη σκοπιμότητα.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου Χρήστος Παπασιδέρης

 

 
ΕΟΠΥΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ πατήστε εδώ