Διαβιβαστικό Έγγραφο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Ενημέρωση των ιδιωτών ιατρών για τη συνεργασία τους με το Εθνικό Σύστημα Υγειας