Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Ο κλάδος των εργαστηριακών ιατρών έχει εξαγγείλει και πραγματοποιεί  απεργιακές κινητοποιήσεις από τις 26/11/2021. Αποκλειστικό αίτημα είναι η επαρκής και ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των Ελλήνων ασφαλισμένων χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας καθώς και η νομοθετική κατάργηση του clawback, ως ύστατη προσπάθεια για την αποφυγή κατάρρευσης της Δημόσιας Υγείας στη χώρα λόγω της οικονομικής ασφυξίας των ιδιωτικών μονάδων υγείας.   

Το clawback, το οποίο σημαίνει υφαρπαγή, ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013 και μάλιστα είχε αναδρομική ισχύ από 01/01/2013. Εφαρμόστηκε ως ένα έκτακτο μέτρο συγκράτησης των δαπανών των παροχών υγείας ενόψει της οικονομικής κρίσης την οποία βίωνε η χώρα και κατ’ εφαρμογή των μνημονιακών δεσμεύσεων.  

Εννέα χρόνια από την αρχική εφαρμογή του clawback, στα οποία οι πάροχοι υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας έχουν βάλει πλάτη με δικά τους χρήματα για να έχει ο Έλληνας πολίτης ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στον ιδιωτικό τομέα για διαγνωστικές εξετάσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό, ψηφίστηκε πρόσφατα τροπολογία από το Υπουργείο Οικονομικών σε νομοσχέδιο του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την επέκταση αυτού του επαίσχυντου μέτρου μέχρι και το 2025. 

Εννέα χρόνια μετά την εφαρμογή των μέτρων του clawback και του rebate (αυτόματης επιστροφής), συνολικά πάνω από το 50% των εξετάσεων ετησίως που διενεργούνται σε μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας δεν πληρώνονται σε αυτές, ενώ είναι υποχρεωμένες να τις εκτελούν κατά παράβαση των όρων που περιγράφονται στη σύμβαση που έχει υπογράψει ο ΕΟΠΥΥ με τους παρόχους υγείας. Είναι σαν να αναγκάζεις ένα εργαζόμενο να δουλεύει για 8 ώρες και ο εργοδότης να τον πληρώνει για 3. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί από πενταετίας το μέτρο των  περικοπών της τάξεως του 60%, του κρατικού τιμολογίου εξετάσεων που είχε οριστεί με Προεδρικά Διατάγματα το 1991(!), ενώ τα λειτουργικά κόστη των εργαστηρίων (ΔΕΗ, τηλεφωνία, αναλώσιμα εξετάσεων, μηχανημάτων κτλ) έχουν εκτοξευθεί κατά την τελευταία 30ετία. Λόγω της πανδημίας δε, τα μέτρα προστασίας των ασθενών και των εργαζόμενων στα διαγνωστικά εργαστήρια συνεπάγονται επιπλέον κόστη που δεν έχουν συνυπολογιστεί πουθενά. Συνολικά, και ενώ η περικοπή των αμοιβών μας σήμερα αγγίζει το 70% από τη συσσώρευση όλων των ποσών clawback των προηγούμενων ετών (2013-2020) ξεκίνησε η προκαταβολική παρακράτηση του clawback του 2021 (!). Έτσι πλέον, αναρωτιόμαστε εάν μέσα στο 2022 θα πληρωνόμαστε για τις υπηρεσίες υγείας που παρέχουμε στους πολίτες αυτής της χώρας ή αν τελικά θα πρέπει να επιστρέφουμε εξ’ ολοκλήρου το ποσό  της μηνιαίας αμοιβής μας εξαιτίας των καταχρηστικών και αυθαίρετων οφειλών που μας έχει  καταλογίσει ο ΕΟΠΠΥ, καθώς συν αυτώ προστίθενται συνεχώς νέες εξετάσεις για αποζημίωση, χωρίς παράλληλα να προστίθενται χρήματα στους ανεπαρκείς προϋπολογισμούς του ΕΟΠΥΥ από το Υπουργείο Οικονομικών.
H αύξηση της χρηματοδότησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, λόγω και της μεταφοράς ασθενών από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αφού τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου για τη διενέργεια ιατρικών διαγνωστικών εξετάσεων και οι ασθενείς δεν επισκέπτονται τα νοσοκομεία λόγω του κινδύνου μόλυνσης με τον ιό SARSCoV-2, είναι επιτακτική ανάγκη. Αντιθέτως η κυβέρνηση, προχωρά στην αυθαίρετη και χωρίς διαβούλευση θέσπιση ποιοτικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης των εκτελούμενων εξετάσεων αγνοώντας τις επεξεργασμένες προτάσεις του ΠΙΣ για έλεγχο των ιατρικών δαπανών.
Η ακολουθούμενη πολιτική έχει δυστυχώς ως άμεση συνέπεια  να οδηγηθεί η παροχή εργαστηριακής και κλινικό-εργαστηριακής ιατρικής σε μονοπωλιακές καταστάσεις που θα καθορίζουν κατά το δοκούν την πρόσβαση των πολιτών στην Υγεία ενώ ταυτόχρονα θα ωθήσουν στο κλείσιμο εκατοντάδων ιατρείων με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την οικονομική επιβίωση χιλιάδων ιατρών και εργαζομένων.  

Η θέση μας για πλήρη κατάργηση του επαίσχυντου μέτρου του clawback είναι πλέον ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ
Για τους παραπάνω λόγους, η πλειοψηφία των ιατρικών συλλόγων της χώρας καθώς και ο ΠΙΣ εξέφρασαν τη συμπαράσταση τους στις πραγματοποιηθείσες απεργιακές κινητοποιήσεις μερίδας συναδέλφων στην Περιφέρεια. Ελπίζουμε ότι σύντομα το σύνολο των εργαστηριακών ιατρών και τα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα αυτών θα προχωρήσουν σε δυναμικότερες κινητοποιήσεις με στόχο την διασφάλιση της βιωσιμότητας των ιατρείων τους.