Δήλωση Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ)