Με το ΦΕΚ 241416/5/2022τ. Β ́ (πατήστε εδώ) δίδεται η δυνατότητα στους νέους συναδέλφους (ειδικευόμενους και ειδικευμένους) όλων των ειδικοτήτων που δεν έχουν ολοκληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου, να πραγματοποιήσουν υπηρεσία δωδεκάμηνης διάρκειας στα κρατικά νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. που θα οδηγεί σε απαλλαγή από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΦΕΚ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΥΠ. ΥΠΑΙΘΡΟΥ.pdf

Δυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε-νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας