Παρακαλούνται, όσοι Iατροί Βιοπαθολόγοι ενδιαφέρονται για την θέση Επικουρικού Ιατρού στο Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Κοζάνης, να επικοινωνήσουν για περαιτέρω πληροφορίες με την Κα Παστόρε Φράνκα,  Διευθύντρια του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου, στο τηλ. 2461352730 και 2461352663.

 Η Διευθύντρια

Παστόρε Φράνκα, Ιατρός Βιοπαθολόγος