Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ  ΓΙΑΤΡΟΥΣ  ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ  ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 22:ΟΟ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ