Επιστολή Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου  προς Υπουργείο Υγείας : οργάνωση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Επιστολή Π.Ι.Σ Προς Υπ. Υγείας