Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος διοργανώνει Ημερίδα Ενημέρωσης και Διαλόγου για τις Συμπράξεις Ιδιωτικού Δημοσίου Τομέα στην παροχή υπηρεσιώνυγείας (ΣΔΙΤ)  την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019, 10:00 – 17:00  στην Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα (Αίθουσα Ολυμπία)

Ημερίδα Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου