Μας ενημερωνει η Παθολόγος – Ογκολόγος κυριά Αντωνία Ανωγειανάκη για τις ευπαθείς ομάδες όπως οι καρκινοπαθείς.