Σας ανακοινώνουμε ότι το Νοσοκομείο Φλωρίνης έχει τη δυνατότητα για άμεση προκήρυξη και πρόσληψη (εντός του μηνός Φεβρουαρίου 2021) των ακόλουθων θέσεων επικουρικών ιατρών:

Προκήρυξη πρόσληψης Προσωπικού