Διοίκηση 3ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο», απόφαση προκήρυξης πλήρωσης θέσης του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Παθολογίας ΕΒ.΄

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ