Ζητείται Γενικος  Ιατρός ή Ιατρός άνευ ειδικότητας για 4μηνη, καθημερινή, 8ωρη εργασία σε ιατρείο  στην Τορώνη Χαλκιδικής, με καθαρές αποδοχές 2000€/μήνα.

Αποστολή βιογραφικών: toronimedicalcenter@gmail.com