ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΚΥΔΡΑ

Η Γενική Εξυππ, η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και υγείας,

Ζητά να προσλάβει  Ιατρό, που θα απασχοληθεί σε εργοτάξιο με έδρα την Σκύδρα.

Περιγραφή Θέσης

 • · Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος επείγουσας φροντίδας υγείας
 • · Συντονισμός με οργανωμένες δομές υγείας
 • · Ιατρική συμβουλευτική

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
 • Άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος
 • Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου
 • Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο
 • Ειδικότητα παθολογική/γενική ιατρική/χειρουργική/ορθοπεδική/τραυματολογία/επειγοντολογία
 • καλή γνώση Αγγλικών

Προσφέρουμε

 • · Νοσηλευτή/νοσηλεύτρια ως βοηθητικό προσωπικό
 • · Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • · Συνεχή εκπαίδευση
 • · Άριστο περιβάλλον εργασίας

Στοιχεία Επικοινωνίας.

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Email: cv@exypp.gr

Tηλ: 211-1882812