Η φόρμα κοινοποιείται στα μέλη σας ελεύθερους επαγγελματίες ιατρούς και στους ιδιωτικούς φορείς ΠΦΥ, με σκοπό να γνωστοποιηθεί στο προσωπικό τους που επιθυμεί να εμβολιαστεί για τον SARS-Cov-2.

Οδηγίες σε ιατρικούς συλλόγους συμπλήρωση φόρμας