Απάντηση Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέμα “ Έντυπα ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών ή οδηγών”

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέμα “ Έντυπα ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών ή οδηγών”