Ψήφισμα ΙΣΚ για το θάνατο του ψυχιάτρου Γκόγκου Γεωργίου