3η Ημερίδα Γενικής/Οικογενειακής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, Σάββατο 8/2/2020 στην αίθουσα του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης Ξεν. Τριανταφυλλίδη 19, 1ος όροφος.