Ανακοινώσεις

Θέση εργασίας για γενικό Ιατρό

Θέση εργασίας για γενικό Ιατρό

Οι PERSUADERS RH, αναζητούν γενικό γιατρό για να στελεχώσει ιδιωτικό ιατρείο στο Νότο Της Γαλλίας. Πρόκειται για τη λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου

Σύναψη σύμβαση έργου

Σύναψη σύμβαση έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςτου Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων(ΕΟΜ) για τη σύναψη συμβάσεωνέργου με επτά (7) Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων

Λειτουργία ιδιωτικών ιατρείων.

Λειτουργία ιδιωτικών ιατρείων.

Λόγω των συνεχών τροποποιήσεων στο τρόπο λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων ο Ι.Σ.Κοζάνης θεωρεί πως πρέπει να ενημερώσει τα μέλη του για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων

Παροχή οικονομικών κίνητρων

Παροχή οικονομικών κίνητρων

Σε μονίμους ιατρούς ΕΣΥ ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή παθολογίας – επιμελητή Α΄ γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή παθολογίας για το κέντρο υγείας Δυτ. Φραγκίστας

Νέα προκήρυξη θέσεων

Νέα προκήρυξη θέσεων

Την πλήρωση της παρακάτω επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ.Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος

Σύμβαση μίσθωσης έργου

Σύμβαση μίσθωσης έργου

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών. Προσλήψεις ιατρών στο ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ Δ. Εορδαιας

Νέα Προκήρυξη θέσεων

Νέα Προκήρυξη θέσεων

Την πλήρωση της παρακάτω επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης; ΑΧΕΠΑ

Προκήρυξη θέσεων

Προκήρυξη θέσεων

Την πλήρωση της παρακάτω επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας Μποδοσάκειο

Προκήρυξη θέσεων

Προκήρυξη θέσεων

Την πλήρωση της παρακάτω επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης – Ψυχιατρικός Τομέας