Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος :Τσεβεκίδης Χαράλαμπος του Γεωργίου, Καρδιολόγος
Αντιπρόεδρος :Καραϊσαριδης Ιορδανης του Θεόδωρου, Ακτινολόγος
Γενική Γραμματέας : Κουτσιμανή Θεανώ του Κων/νου, Ωτορινολαρυγγολόγος
Ταμίας : Κοντογούνης Ιωάννης του Ζήση, Ψυχίατρος
Μέλος : Σιδηράς Αναστάσιος του Ισαάκ, Ιατρός
Μέλος : Μουτσιούνας Δημήτριος του Παρασκευά, Γενική Ιατρική
Μέλος : Φούντογλου Αναστάσιος του Χρήστου, Νεφρολόγος
Μέλος : Ταρνανίδης Ευθύμιος του Ιωάννη, Μ.Γυναικολόγος
Μέλος : Γκάσταρη Βασιλική του Γεωργίου, Αιματολόγος
Μέλος : Βαχτσεβάνος Αθανάσιος του Νικολάου, Οφθαλμίατρος
Μέλος : Λαμπαδά Χάρις του Αριστείδη, Παιδίατρος

 

Β) ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τακτικά μέλη:

1. Σιώζος Αλέξανδρος του Ιωάννη, Ορθοπεδικός
2. Μήττσιος Ζήσης του Δημητρίου, Μ.Γυναικολόγος
3. Μανακίτσας Αθανάσιος του Βασιλείου, Ψυχίατρος Παίδων
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Χατζημανώλης Εμμανουήλ του Γεωργίου, Γενική Ιατρική

 

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ Π.Ι.Σ.
1. Τσεβεκίδης Χαράλαμπος του Γεωργίου, Καρδιολόγος
2. Τσιανάκας Δημήτριος του Νικολάου, Καρδιολόγος
3. Τσαρίδης Ελευθέριος του Κων/νου, Μ. Γυναικολόγος
4. Γκαλιαμούτσας Βασίλειος του Παντελή, Ουρολόγος
5. Σαμαράς Νικόλαος του Ιωάννη, Ορθοπεδικός
6. Γκάσταρη Βασιλική του Γεωργίου, Αιματολόγος

 

Δ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος : Μιχαλόπουλος Βασίλειος του Αριστείδη, Νευρολόγος
Αντιπρόεδρος : Αραπίδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Ψυχίατρος
Τακτικά μέλη:
1. Δαδαμόγιας Χαρίσιος του Ιωάννη, Μ.Γυναικολόγος
2. Διαμαντόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου, Μ.Γυναικολόγος
3.Ζηκόπουλος Μιχαήλ του Θεμιστοκλή, Μ.Γυναικολόγος
4.Καραθανάσης Αθανάσιος του Ευάγγελου, Παιδίατρος
5. Μιχούλας Στέλιος του Κωνσταντίνου, Κυτταρολόγος
6. Τσαρίδης Ελευθέριος του Κων/νου, Μ. Γυναικολόγος