Δελτίο Τύπου, - Στήριξη αντιδράσεων Εργαστηριακών γιατρών για το επαίσχυντο clawback