Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Απάντηση Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέμα “ Έντυπα ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών ή οδηγών” Δείτε εδώ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέμα “ Έντυπα ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών ή οδηγών” Δείτε...
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

To Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο οδηγεί στην απονομή του τίτλου«Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια» -MSc in Stroke Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δείτε εδώ Αναλυτικό...