Ενημέρωση σχετικά με το ενέσιμο διάλυμα LEMONBOTTLE για λιποδιάλυση