Χριστουγενιάτικο μήνυμα από τον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβουλίου και τα μελή του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης.

Ευχές του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης