Προκήρυξης του Π.Μ.Σ. "Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας"