Χορήγηση δωρεάν ψηφιακής υπογραφής στα μέλη του Συλλόγου σας