1ο Περιφερειακό Συνέδριο Κοζάνης της Ελληνικής Καρδιολογικής