ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Καινοτομία και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα